Tijdens de commissievergadering van de Provinciale Staten op 30 oktober is het Strategisch Beleidskader Cultuur ‘Wij zijn cultuur!’ besproken. Hierin spreken Gedeputeerde Staten de ambities en de strategische uitgangspunten voor het provinciaal cultuurbeleid voor de periode 2021-2028 uit. Pascal Roemers stipte in de commissie een aantal belangrijke onderwerpen aan en hamerde op de toegankelijkheid van cultuur voor iedereen.

Statenlid Pascal Roemers: ‘Voor ons als PvdA is cultuur een belangrijk speerpunt. Kunst en cultuur brengt mensen samen en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Er is in onze provincie al een heel rijk en veelzijdig cultureel leven en dat willen we verder versterken. Daarvoor hebben we de gemeenten en de provincie gezamenlijk nodig. We zullen moeten zorgen dat de hele provincie bloeit en tegelijkertijd het unieke karakter wordt gekoesterd.’

De PvdA vindt dat elke inwoner, jong en oud, zich moet kunnen ontplooien en ontwikkelen. Daarom hechten wij veel waarde aan cultuurdeelname voor iedereen en vinden we laagdrempelige cultuur belangrijk. Het is dan ook goed om te zien dat dit expliciet is beschreven in de kadernota. Ook zijn wij blij met instanties als Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur die kinderen de kans geven om een hobby uit te oefenen, een instrument te leren bespelen of te sporten. Daarnaast zijn we erg trots op de vele vrijwilligers die er elk jaar weer voor zorgen dat evenementen kunnen blijven bestaan en culturele instellingen open kunnen blijven.

De PvdA vindt de samenwerking met bestaande culturele instellingen zeer positief. Echter willen we ook ruimte blijven bieden aan nieuwe (kleine) initiatieven en nieuwe ontwikkelingen. Daarin zijn ook de culturele pijlers belangrijk. Wij vinden dat zij een grote rol spelen bij het breed faciliteren van de cultuursector. Ten slotte vinden we het belangrijk dat de kunstenaars en andere makers een eerlijke beloning krijgen voor hun werk. Daarom hechten wij veel waarde aan de ‘fair practice code’; een fatsoenlijk loon voor kunstenaars. Dit moet ook in Groningen de standaard zijn, zodat achter de rijkdom van onze kunst en cultuur geen armoede van de makers schuil gaat.