Overlijdensbericht Meindert Schollema

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze partijgenoot Meindert Schollema. We wensen al zijn naasten, in het bijzonder zijn vrouw Trieneke en zoons Pieter en Bé, sterkte en troost toe in deze moeilijke tijd.

Wij herinneren Meindert als een groot en betrokken sociaaldemocraat, kritisch, maar met hart voor onze inwoners en onze partij. Een nuchtere Groninger die in zijn verschillende rollen als afdelingsvoorzitter, raadslid, wethouder en burgemeester opkwam voor de belangen van de Groningers. Hij klom als burgervader waar het moest op de barricades voor zijn burgers en stond bekend om zijn benaderbaarheid en vriendelijke uitstraling. Zo leeft Meindert voort in onze herinnering.

Namens het Gewest Groningen, de Proviciale Statenfractie Groningen en de Waterschapsfracties Noordzijlvest en Hunze & Aa’s

Lees hier een memoriam in het Dagblad van het Noorden: https://www.dvhn.nl/groningen/In-Memoriam-Meindert-Schollema-1950-2019-burgemeester-van-het-volk-25115192.html