Begroting OV-Bureau Groningen-Drenthe 2023

Vandaag bespraken we in de Provinciale Staten de begroting van het OV-bureau Groningen Drenthe 2023. Onze fractievoorzitter Pascal Roemers voerde namens de PvdA het woord.

Pascal begon met aangeven hoe belangrijk de bereikbaarheid is binnen onze provincie. Openbaar vervoer is de basis om van A naar B te komen. Juist in een provincie waar de afstanden groot zijn, is het van groot belang dat dorpen zoveel mogelijk bereikbaar zijn.

Dat laatste wordt ons niet makkelijk gemaakt, zo stelde Pascal. Vanuit het Rijk is namelijk besloten om de ‘Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer’ geen vervolg te geven en heeft eenzijdig deze regeling geschrapt. Een motie die is ingediend door Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft niks uitgehaald. Verschraling dreigt door het aflopen van deze vergoeding. We zien een verschraling van de lijnen en erger, het mogelijk schrappen van lijnen als we het voorstel lezen.

Verschraling

De definitie van verschraling staat ook omschreven in de memo, namelijk: Flexibele dienstverlening die mee ademt met de vraag. Mooi gevonden, maar jammer dat het nodig is.

Juist nu de benzineprijzen stijgen en mensen misschien sneller het openbaar vervoer willen pakken, wordt er wederom een verschraling ingezet. Pascal gaf aan sommige beslissingen te begrijpen. Maar als we mensen uit de auto willen krijgen zullen we meer moeten doen, zeker in onze provincie.

Motie ‘Busje komt zo?’

Maar als we lijnen kunnen redden, willen we dit niet nalaten. Daarom diende de PvdA de motie die door de ChristenUnie werd ingediend, mede in. Door het schrappen van lijnen, weet je dat die op termijn niet zomaar weer terugkomen. Met deze motie hopen wij dat te kunnen beperken. We roepen hierin het College op om:

  • Extra inspanning te leveren voor behoud van de busverbindingen 45 en 637
  • Indienen van een zienswijze voor behoud van de buslijnen 45, 139 en 637

De motie is aangenomen. Dat is goed nieuws voor Zeerijp, ’t Zandt, Godlinze, Losdorp, Enumatil, De Poffert, Munnekezijl, Kommerzijl, Niezijl en Noordhorn.

Meedoen Pas in Het Hogeland

Wij zouden samen met onze partners in het OV-bureau ook moeten kijken hoe we mensen weer in de bus kunnen krijgen, zo stelde Pascal.

Hij sloot daarom af met het noemen van een voorbeeld. De gemeente Het Hogeland is aan de slag gegaan om meer mensen in het OV te krijgen. In de gemeente heeft men de zogenoemde ‘Meedoen Pas’ ingesteld. Minima kunnen met deze pas gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. De pilot was succesvol en de gemeente heeft nu meerjarige afspraken gemaakt met Arriva en Qbuzz. De kaart wordt door minima voor veel verschillende doeleinden gebruikt zoals (vrijwilligers)werk, familiebezoek, uitjes en cursussen. Het voorziet in een behoefte. Het is bij de gemeente de meest gebruikte voorziening voor minima. In een gemeente met zulke grote afstanden mag het reizen (en de reiskosten) geen belemmering zijn om mee te doen! De regeling levert de gemeente daarnaast ook financieel voordeel op. De gemeente hoeft nu namelijk niet meer apart de reiskosten voor een inburgeringstraject te vergoeden. Ook op administratief gebied scheelt dat.

Pascal stelde voor om dit goed onder de aandacht te brengen samen met de gemeente Het Hogeland. De Gedeputeerde gaf aan dit een erg goed idee te vinden en graag de toezegging te doen om hier mee bezig te gaan.