Algemene informatie Gewest

Wat doet het gewest?

Het bestuur van het Gewest Groningen is verantwoordelijk voor de deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen in de provincie Groningen. Er wordt voor elk van deze verkiezingen een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma opgesteld. Om dat goed te kunnen doen, volgen de bestuursleden de provinciale politiek en politici van de PvdA.

Verder heeft het bestuur een faciliterende en coördinerende functie richting alle afdelingen in de provincie Groningen. Daarom bevordert het bestuur samenwerking tussen afdelingen binnen de provincie en met de Gewestelijk besturen van Fryslân en Drenthe, overige gewesten en het landelijk bestuur. Binnen die samenwerking komt het bestuur op voor de belangen van Groningen en de belangen van de Groningse PvdA-leden.

Binnen het bestuur zijn regio-coördinatoren aangesteld (zie: wie is wie). Bij deze mensen kunt u terecht als u hulp nodig heeft in uw afdeling, bijvoorbeeld bij fuseren. De coördinatoren zullen regelmatig langskomen bij de afdelingen voor input.

Werkplan

Het bestuur van het Gewest stelt aan het begin van haar termijn een werkplan vast. Via onderstaande link is het meest recente werkplan te raadplegen:

Werkplan PvdA Groningen 2017-2019

Afdelingen in het gewest Groningen

DAL-Gemeenten
Groningen
Het Hogeland
Midden-Groningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veendam
Westerkwartier
Westerwolde