Afschaffen salderingsregeling zonnepanelen pakt slecht uit voor dorpshuizen en sportverenigingen

De PvdA in Drenthe is met een aantal organisaties een actie gestart om onder andere dorpshuizen en sportclubs te ontzien bij de aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Deze afschaffing zal deze organisaties onevenredig hard treffen. De PvdA in Groningen ondersteunt dit initiatief: wat ons betreft gaat het geld van de sportverenigingen en dorpshuizen naar de sport en de leefbaarheid, niet naar de energierekening.

Fractievoorzitter Gert Engelkens

De minister van Economische Zaken & Klimaat heeft aangekondigd dat de huidige salderingsregeling wordt afgeschaft. Op dit moment is het zo dat zelf opgewekte energie wat niet direct gebruikt wordt, terug geleverd wordt aan het net. Op de energierekening wordt dit dan verrekend met energie dat op een ander moment gebruikt wordt. Bij de nieuwe regeling is dit niet meer mogelijk en krijgt de eigenaar van de zonnepanelen slechts een beperkte vergoeding voor de terug geleverde energie.

Fractievoorzitter Gert Engelkens: “Dit is een bittere pil voor veel verenigingen. Zij hebben juist nét geïnvesteerd in duurzame energie om financieel gezond te blijven, bovendien zien we graag dat zij door gaan met investeren in duurzame energie. Zowel sportverenigingen als dorpshuizen zijn vaak in de zomermaanden gesloten wanneer er veel energie opgewekt wordt. De opgewekte energie wordt dan bijvoorbeeld gebruikt voor de verlichting van voetbalvelden in de wintermaanden als er weinig tot niets opgewekt wordt. Deze nieuwe regeling is dan ook een flinke financiële domper voor verenigingen die we juist gestimuleerd hebben om aan de slag te gaan met duurzame energie. Daarom zijn we blij met het initiatief van het Drentse PvdA-Statenlid Peter Zwiers.”

Ondertussen vindt de actie ook veel bijval in Groningen. Onder meer Groninger Dorpen en het Huis voor de Sport Groningen steunen de actie en roepen net als wij verenigingen op de brief te ondertekenen.

www.tinyurl.com/salderingsregeling