ALV PvdA Gewest Groningen

Op vrijdagavond 17 december houden wij om 19:00 de najaarsledenvergadering van het gewest Groningen. We hoopten elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten, maar gezien de huidige coronasituatie zijn we genoodzaakt wederom een digitale ALV te organiseren via Samen Online.

Instructies over het gebruik van samen online staan in de conceptagenda (Klik hier voor de agenda).

Op deze ALV staan we onder andere stil bij de actualiteit (Onder andere met onze kersverse partijvoorzitter Ester-Mirjam Sent), leggen we ons conceptjaarplan voor 2022 voor, presenteren we ter goedkeuring voorstellen voor de voorbereiding van de Staten- en Waterschapsverkiezingen in 2023 en doen we een voordracht voor een nieuwe voorzitter voor het gewestelijk bestuur. Dit laatste doen we omdat onze huidige voorzitter (Bert Dieters) voornemens is terug te treden als voorzitter en bestuurslid. Het gewestelijk bestuur draagt onze huidige vicevoorzitter (Sander Engelen) voor om de voorzitterstaak op zich te nemen.

We hopen u vrijdagavond 17 december digitaal te mogen verwelkomen bij onze gewestelijke vergadering!

Datum: Vrijdag 17 december
Plaats: Online
Tijd: 19:00 uur