Auteur Archief: Statenfractie

Vanochtend heeft José van Schie afscheid genomen als fractielid van de Provinciale Statenfractie. Richart Joling is geïnstalleerd als haar vervanger. Wij bedanken José voor haar inzet en wensen haar veel succes bij haar nieuwe functie als Wethouder in Gemeente Midden-Groningen en we wensen Richart veel succes en plezier als fractielid! Klik verder voor een aantal foto’s. 

Lees verder

Fractievoorzitter Gert Engelkens was woensdagochtend tijdens de commissievergadering tevreden met, maar toch ook kritisch over de Kadernota Groningen@Work. Veel ambities en intenties uit ons PvdA-verkiezingsprogramma zijn terug te lezen, maar Gert stipte nog wel een paar belangrijke zaken aan.  Lees hier de hoofdlijnen van zijn woordvoering terug.

Lees verder

Gewestelijke Vergadering

Gewestelijke Vergadering
Zaterdag 30 november 2019.

Locatie: Ons Pand, Haddingestraat 10, Groningen.
Aanvang 10 uur Zaal open vanaf 9.30 uur

Gastspreker: Lector Willem Foorthuis

Verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen werkt in een andere wereld dan veel van ons. Zijn gebiedscoöperatieve model vindt internationale weerklank en zijn experiment in het Westerkwartier werd inmiddels veelvuldig gelauwerd.

Foorthuis ziet de Groninger plattelandseconomie als een derde wereldeconomie. De regio is steenrijk en was altijd richtinggevend in Nederland en daarbuiten. De regio omsluit een kennisbubbel van internationale allure in de stad en kijk waar we staan. Sectoraal uiteengevallen, niet innovatief met een onduidelijke toekomst.

Foorthuis ziet perspectief in ketens, verwaardingsclusters en de bouw van kennis ecosystemen waarin stad en land verbonden worden. De herbouw van de regionale voedselketen in Groningen is daar een klinkend voorbeeld van.

Maar wederom is de internationale belangstelling voor voedselketen en de coöperatieve verbanden groter dan de waardering in de eigen regio. Foorthuis lijkt inderdaad wel een kind van een andere wereld dan de onze.

Tijdens de commissievergadering van de Provinciale Staten op 30 oktober is het Strategisch Beleidskader Cultuur ‘Wij zijn cultuur!’ besproken. Hierin spreken Gedeputeerde Staten de ambities en de strategische uitgangspunten voor het provinciaal cultuurbeleid voor de periode 2021-2028 uit. Pascal Roemers stipte in de commissie een aantal belangrijke onderwerpen aan en hamerde op de toegankelijkheid van cultuur voor iedereen.

Lees verder

Opinie: ‘Groningen is niet zielig maar wel boos!’

Gert Engelkens

“Moeten er zwembaden dicht? Of bibliotheken? En de muziekschool? Kunnen we alle sportvelden wel openhouden en zijn we nog in staat om alle zorg te leveren die mensen nodig hebben? Zeker is dat Groningse gemeenten ergens moeten snijden. Daartoe worden zij door het Rijk gedwongen. Zeker is ook dat Groningers dit gaan voelen.”

Lees het hele opiniestuk van Gert Engelkens en Julian Bushoff bij het Dagblad van het Noorden
https://bit.ly/2nsF8Xr

Verkiezingsprogramma 2019-2023

Tijdens de Gewestelijke vergadering van zaterdag 15 december zijn de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2109 vastgesteld.

Klik hier voor het programma voor de Provinciale Statenverkiezingen en klik hier voor het gezamenlijke programma voor de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.

Kieslijsten zijn vastgesteld

Tijdens de Gewestelijke vergadering van zaterdag 15 december zijn de kieslijsten voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2109 vastgesteld.

Klik hier voor de kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, klik hier voor die van het Waterschap Hunze en Aa’s en klik hier voor die van Waterschap Noorderzijlvest.

 

« Oudere artikelen