Behoud Kinderhartcentrum UMCG

Vandaag werd in de Provinciale Statenvergadering op aanvraag van de fracties van de PvdA, het CDA GroenLinks en D66 het onderwerp ‘Behoud Kinderhartcentrum UMCG’ besproken. Er is daarnaast bijna Statenbreed een motie ingediend waarin het college werd opgeroepen om alles in het werk te stellen om het kabinet en de leden van de Tweede Kamer te bewegen het kinderhartcentrum voor Groningen te behouden. Fractievoorzitter Pascal Roemers voerde namens de PvdA het woord.

Noorderlingen in de kou

Voorzitter, Laten we het kort en bondig proberen te houden.

Nadat we in december een brandbrief hebben gestuurd, die is ondertekend door vier provincies en de gemeenteraad van Groningen, was de nieuwe minister toch vrij snel tot de conclusie gekomen dat het besluit van zijn voorganger de heer de Jonge, de goede was. Zo snel een besluit aanvaarden terwijl je weet dat er een enorme politieke lobby op zit vanuit de noordelijke provincies en er 250.000 handtekeningen staan onder een petitie. Schiet mij maar lek voorzitter. Daarmee schoffeer je de inwoners uit het noorden van Nederland en dat is niet voor de eerste keer. In een maand tijd is een deel van de inwoners van Nederland door de regering in de kou gezet. De commissaris heeft dit ook goed verwoord tijdens zijn optreden in de podcast ‘Voorwaarts Voorwaarts’. Wij zijn namelijk ook Nederlanders! Zet dat door commissaris, is ons advies.

Meer dan 200 vragen

Wij zijn ook Nederland en wij hebben net als eenieder in dit land recht op goede zorg. Goede zorg dichtbij dat met dit voornemen wordt uitgehold. Voor het debat op 17 februari in de Kamer, liggen meer dan 200 vragen klaar voor D66 minister Ernst Kuipers. Er ligt nog altijd de brandbrief vanuit de Noordelijke politiek en inmiddels ook een brandbrief vanuit de streekziekenhuizen. We kunnen niet toelaten dat de zorg in het noorden van Nederland wordt verschraald, zonder een goede onderbouwing. Met 200 vragen te beantwoorden, dient duidelijkheid boven tafel te komen. Minister Kuipers doet er naar ons idee goed aan om zijn besluit te heroverwegen.

Een beroep op partijgenoten in Den Haag

En misschien in dit kader goed om specifiek te melden dat naast onze partij ook andere partijen bij het UMCG op werkbezoek zijn geweest, samen met hun Kamerleden. Kamerleden die nu ook in Den Haag in de coalitie zitten. Diezelfde partijen staan op deze motie. CDA, D66 en de CU hebben inmiddels in de regio duidelijk laten merken dat zij het niet eens zijn met dit voorgenomen besluit. De Kamerleden die op werkbezoek waren vonden de situatie zeer aangrijpend en zagen hoe hard er gewerkt wordt en hoeveel kennis er is in het UMCG. Daarom voorzitter, hebben zij in Den Haag de sleutel in handen en roep ik, naast de coalitiepartijen, ook andere landelijke partijen op die ook in de statenzaal zitten, om hun Kamerleden hiervoor in stelling te brengen. Maar iets zegt mij voorzitter dat iedereen dit al heeft gedaan.

Deze motie onderstreept ons verhaal en we zullen het debat 17 februari op de voet gaan volgen.