Bericht van de Statenfractie

Een bericht van de Statenfractie, uit de pen van fractievoorzitter Pascal.

Beste Partijgenoten,

Het is een gekke tijd. We leken op de goede weg met de coronacrisis, maar op het moment van schrijven zijn er juist weer beperkende maatregelen van kracht. Hopelijk is deze aanscherping genoeg om de weg uit de crisis weer voort te zetten. Juist in deze tijd kunnen wij als sociaaldemocraten het verschil maken en ons hard maken voor de mensen die het minder hebben en krijgen.

Het is een bijzondere tijd om mijn eerste vlieguren als fractievoorzitter te maken. De werkbezoeken die we hebben gepland voor de komende maanden gaan niet door of staan op losse schroeven. De komende weken zal ik alle fractievoorzitters uit de provincie benaderen voor een digitale kop koffie. Omdat het goed is om te kijken waar we op sommige punten samen het verschil kunnen maken.

Tijd om te wennen aan mijn nieuwe rol is er niet, want de politiek staat niet stil in deze tijd. De Provinciale Staten zijn na de zomer weer opgestart, in aangepaste vorm weliswaar. Er zijn geen grootschalige plenaire vergaderingen, maar de Staten werkt in een commissievorm, waarin er namens elke partij een woordvoerder voor het betreffende onderwerp aanwezig is in de Statenzaal. Hiermee kunnen we wel goede debatten voeren, maar ook de anderhalve meter-regel respecteren. In de avond zijn dan de stemmingen, die via een videoverbinding worden afgedaan.

Na het vertrek van Gert en het inschuiven van Mohn is er wederom een personele wijziging geweest in de Fractie. We zijn eind augustus in nieuwe samenstelling op heidag geweest in Adorp. Daar hebben we in het dorpshuis vergaderd over onze prioriteiten voor de korte en lange termijn en hebben we elkaar weer beter leren kennen. Ons speerpunt, de Leefbaarheid in de Provincie Groningen waarborgen en verbeteren, blijft ons belangrijkste focus hebben. Zeker in de huidige situatie en met de economische problemen die voortkomen uit de coronacrisis. Daarbij is wat ons betreft werk de belangrijkste pijler om te zorgen dat iedereen in onze provincie zich kan ontplooien, een leven kan opbouwen, contacten kan opdoen en bovenal op die manier kan bijdragen aan een leefbare provincie. Wij blijven de Partij van de Arbeid en zullen de pijler werk dan ook nadrukkelijk aan de orde blijven stellen en benadrukken.

Naast de concept bod RES, het klimaatakkoord en de Ring West die afgelopen maand zijn besproken en waarbij de laatste onze motie is aangenomen over het betrekken van omgeving en gemeenten, volgen de komende maanden nog onderwerpen zoals Airport Eelde, de Ring Zuid, de begroting en daarmee de algemene beschouwingen.

Er is dus genoeg werk aan de winkel voor onze fractie en we zullen jullie hier via de website en de (sociale) media over blijven informeren.

Voor nu in ieder geval een fijne zondag.

Groeten, Pascal Roemers

Fractievoorzitter Provinciale Statenfractie