Bericht van de Statenfractie

Bijzondere tijden, ook in de politiek. Van de een op de andere dag werd de agenda van de fractieleden schoongeveegd. Werkbezoeken, fractievergaderingen en Statencommissies werden geschrapt. De COVID-19 pandemie heeft dus ook z’n weerslag op het politieke werk.

Nu het duidelijk is dat de maatregelen die zijn genomen nog wel even voortduren en iedereen het thuiswerken onder de knie begint te krijgen, begint ook de politiek-bestuurlijke molen weer te draaien. De medewerkers van de Provinciale Griffie zijn druk bezig een werkvorm in te richten waarmee het Statenwerk kan worden voortgezet in de komende maanden. Een belangrijke rol is daarvoor weggelegd voor het Presidium, wat twee wekelijks via een videocall bijeenkomt, en verder zal er schriftelijk worden vergaderd. Hoe dit precies zal gaan wordt de komende weken duidelijk.

Deze week is de fractie daarom begonnen met digitaal vergaderen. Dat is wennen, maar het werkt bijzonder goed. Zoals op de foto te zien blijft iedereen er zelfs bijzonder serieus onder. Verder blijft de fractie, ondanks dat men veelal aan huis gebonden is, bereikbaar blijft voor vragen, suggesties, opmerkingen of input over de verschillende portefeuilles. Mocht je contact op willen nemen met een van de fractieleden, dan kan dat natuurlijk. Zie hiervoor de wie-is-wie-pagina op de website.

Verder wil de fractie iedereen veel sterkte en gezondheid wensen in deze vreemde tijd. Voor nu moeten we dit uitzitten, voor onze gezondheid en voor die van anderen. Steun elkaar waar het kan, blijf gezond en blijf binnen!