Bezoek PvdA aan de Eemshaven

Op zaterdag 23 oktober bezochten PvdA-statenleden uit de provincies Groningen, Friesland en Flevoland en raadsleden uit de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta, het Eemshavengebied.  De busreis vertrok vanuit de Stad Groningen. Tijdens de reis werden de deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen in de Eemshaven door fractievoorzitter Pascal Roemers. In de Eemshaven werden we verder rondgeleid door Cas König, CEO van Groningen Seaports. Hierna gaf hij een interessante presentatie over het havengebied en de belangrijke rol hiervan voor de energietransitie. Ook de kansen die de uitbreiding biedt voor de werkgelegenheid, kwamen uitgebreid aan bod.

De reis ging daarna verder naar de dorpen Oudeschip en Wagenborgen. Hier ging de PvdA in gesprek met de bewoners over wat de uitbreiding van het havengebied betekent voor hen, het dorp en het landschap. Het is van groot belang om in nauw overleg met zowel inwoners als bedrijven vorm te geven aan de energietransitie. Samen moeten we zoeken naar een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten. We zouden graag zien dat de inwoners stapsgewijs worden meegenomen bij de uitbreiding van de Eemshaven als direct belanghebbende van de omgeving.