Bijeenkomst Economie, werkgelegenheid en openbaar bestuur op 27 juni – Derde bijeenkomst verkiezingsprogrammacommissie

De verkiezingsprogrammacommissie organiseert in juni en juli meerdere bijeenkomsten om input te vergaren voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen. De bijeenkomst over Economie, werkgelegenheid en openbaar bestuur is op 27 juni in Groningen.

In de komende periode willen we als verkiezingsprogrammacommissie meerdere bijeenkomsten organiseren rond thema’s die belangrijk zijn voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. We willen daarom de leden en andere geïnteresseerden van harte uitnodigen voor de tweede bijeenkomst over Economie, werkgelegenheid en openbaar bestuur op 27 juni aanstaande in Ons Pand, Haddingestraat 10 te Groningen. De bijeenkomst zal aanvangen om 20:00, de deuren zijn open vanaf 19:30.

Het doel van deze bijeenkomst is om input op te halen over onderwerpen aangaande economie, werkgelegenheid en openbaar bestuur in de Provincie Groningen. Deze informatie dient als inspiratie voor het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. Naast het uitnodigen van PvdA leden, vinden we het ook belangrijk de input van geïnteresseerden en maatschappelijke organisaties mee te nemen. Dezen zijn dan ook van harte uitgenodigd op deze avond.

We waarderen elke input enorm en hopen je dan ook op 27 juni te zien. Mocht je verhinderd zijn maar wel ideeën, aandachtspunten of wensen voor het verkiezingsprogramma hebben, kun je deze uiteraard doorgeven aan de verkiezingsprogrammacommissie. Ook voor vragen aangaande de aanstaande bijeenkomst kun je bij ons terecht.

Na de bijeenkomst zal er tevens een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor het deelnemen aan de Staten en Waterschapsverkiezingen van maart 2019. Zowel Provinciale Statenleden als leden van de Waterschapsbesturen zullen hier aanwezig zijn om in gesprek te gaan met en vragen te beantwoorden van geïnteresseerden.

Graag tot dan!

De verkiezingsprogrammacommissie
Romke, Bert, Rico, Engbert en Jan-Willem
verkiezingsprogramma@pvdaprovinciegroningen.nl

De andere bijeenkomsten zijn: Op 22 juni in Winschoten over Energietransitie en Gaswinning en op 4 juli in Bedum over Mobiliteit, Bereikbaarheid, Infrastructuur & Leefbaarheid.