Bijeenkomst Energietransitie en gaswinning op 22 juni – tweede bijeenkomst verkiezingsprogrammacommissie

De verkiezingsprogrammacommissie organiseert in juni en juli meerdere bijeenkomsten om input te vergaren voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen. De bijeenkomst over Energietransitie en gaswinning is op 22 juni in Winschoten.

In de komende periode willen we als verkiezingsprogrammacommissie meerdere bijeenkomsten organiseren rond thema’s die belangrijk zijn voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. We willen daarom de leden en andere geïnteresseerden van harte uitnodigen voor de tweede bijeenkomst over Energietransitie en gaswinning op 22 juni aanstaande in Harbour JazzClub, Havenkade West 3 te Winschoten. De bijeenkomst zal aanvangen om 20:00, de deuren zijn open vanaf 19:30 uur.

Het doel van deze bijeenkomst is om input op te halen over onderwerpen aangaande Energietransitie en gaswinning in de Provincie Groningen. Deze informatie dient als inspiratie voor het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. Naast het uitnodigen van PvdA leden, vinden we het ook belangrijk de input van geïnteresseerden en maatschappelijke organisaties mee te nemen. Dezen zijn dan ook van harte uitgenodigd op deze avond.

We waarderen elke input enorm en hopen je dan ook op 22 juni te zien. Mocht je verhinderd zijn maar wel ideeën, aandachtspunten of wensen voor het verkiezingsprogramma hebben, kun je deze uiteraard doorgeven aan de verkiezingsprogrammacommissie. Ook voor vragen aangaande de aanstaande bijeenkomst kun je bij ons terecht.

Graag tot dan!

De verkiezingsprogrammacommissie
Romke, Bert, Rico, Engbert en Jan-Willem
verkiezingsprogramma@pvdaprovinciegroningen.nl