Bijeenkomst Water, natuur, ruimte & platteland op 13 juni – eerste bijeenkomst verkiezingsprogramma

De verkiezingsprogrammacommissie organiseert in juni en juli meerdere bijeenkomsten om input te vergaren voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten-verkiezingen. De bijeenkomst over Water, natuur, ruimte & platteland is de eerste op 13 juni te Zuidhorn.

In de komende periode willen we als verkiezingsprogrammacommissie meerdere bijeenkomsten organiseren rond thema’s die belangrijk zijn voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. We willen daarom de leden en andere geïnteresseerden van harte uitnodigen voor de eerste bijeenkomst over Water, natuur, ruimte & platteland op 13 juni aanstaande in Zalencentrum Balk, De Gast 39 te Zuidhorn. De bijeenkomst zal aanvangen om 20:00, de deuren zijn open vanaf 19:30.

Het doel van deze bijeenkomst is om input op te halen over onderwerpen aangaande Water, natuur, ruimte & platteland in de Provincie Groningen. Deze informatie dient als inspiratie voor het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. Naast het uitnodigen van jou als lid, vinden we het ook belangrijk de input van geïnteresseerden en maatschappelijke organisaties mee te nemen. Dezen zijn dan ook van harte uitgenodigd op deze avond.

We waarderen je input enorm en hopen je dan ook op 13 juni te zien. Mocht je verhinderd zijn maar wel ideeën, aandachtspunten of wensen voor het verkiezingsprogramma hebben, kun je deze uiteraard doorgeven aan de verkiezingsprogrammacommissie. Ook voor vragen aangaande de aanstaande bijeenkomst kun je bij ons terecht.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

De verkiezingsprogrammacommissie
Romke, Bert, Rico, Engbert en Jan Willem
verkiezingsprogramma@pvdaprovinciegroningen.nl

De andere bijeenkomsten zijn: Op 22 juni in Winschoten over Energietransitie, Gaswinning en Duurzaamheid, op 27 juni in Groningen over Economie, Werkgelegenheid & Openbaar Bestuur en op 4 juli in Bedum over Mobiliteit, Bereikbaarheid, Infrastructuur & Leefbaarheid