Blog: De waarde van werk

Bij de bespreking van het Nationaal Programma Groningen benadrukte Pascal Roemers het effect van werk op de leefbaarheid van onze provincie. Hoe zit dat? Pascal legt uit.

Leefbaarheid. Dat is een aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken, te genieten van kunst, cultuur, recreatie, en de gemeenschap waarin je woont. Een gemeenschap, waar mensen naar elkaar omkijken, betrokken zijn en onze kwetsbare inwoners beschermen en ondersteunen. Juist nu. Want juist nu moeten wij onderling sterk en sociaal zijn. Daarbij vinden wij het erg belangrijk dat je kunt werken, dichtbij huis in je eigen provincie.

Het Nationaal Programma Groningen heeft als doel om de brede welvaart en de leefbaarheid van de provincie te verbeteren. Dat is een doelstelling waar wij zeker achter staan. Maar wij willen graag extra aandacht voor de waarde van werk binnen deze doelstelling. Wij zijn van mening dat werk een essentieel onderdeel is van deze brede welvaart en van de leefbaarheid van onze provincie. Daarbij hoort ook aandacht voor (om)scholing, omdat het van belang is om mensen duurzaam aan het werk te houden, in een toekomstbestendige economie.

De waarde van werk

Wat is dan nu de waarde van werk? Uit onderzoek van Hoogleraar Lex Burdorf over de positieve effecten van werk blijkt duidelijk dat mensen die werken een betere gezondheid hebben, zowel fysiek als psychisch. Verder:

  • Draagt werk bovendien aantoonbaar bij aan geluk.
  • Gelden bovenstaande conclusies ook voor vrijwilligerswerk en andere op participatie gerichte activiteiten, maar wel onder bepaalde voorwaarden.
  • Leidt niet werken daarentegen tot slechtere gezondheid en welbevinden, in alle opzichten.
  • Zijn, in tegenstelling tot wat vaak verondersteld, werkloosheid en inactiviteit de belangrijkste veroorzakers van psychische problemen, en niet armoede.

Deze effecten vinden wij erg belangrijk om te benadrukken. Ze dragen bij aan de leefbaarheid en de brede welvaart binnen de provincie, maar er wordt te vaak aan voorbijgegaan. De komende tijd zullen wij deze waarde van werk verder benadrukken, en ons extra blijven inzetten voor werkgelegenheid in onze provincie, zeker in deze tijd!