Brief gedeputeerde Staghouwer

Op 10 november vond in de Provinciale Staten een door de SP aangevraagd spoeddebat plaats. Dit spoeddebat ging over de brief die door gedeputeerde Henk Staghouwer was gestuurd naar minister Stef Blok van Economische Zaken (EZK). Fractievoorzitter Pascal Roemers voerde namens de PvdA het woord.

In het Dagblad van het Noorden is op 4 november jongstleden een artikel verschenen. Daarin kwam naar voren dat op verzoek van minister Blok door gedeputeerde Staghouwer een ondersteuningsbrief is geschreven. Hierin gaf de gedeputeerde aan dat de versterkingswet zo snel mogelijk moest worden aangenomen. In de brief wordt geen uitspraak gedaan over de waarde van de amendementen die ingediend zijn door Kamerlid Sandra Beckerman (SP), maar dat vertraging van de inwerkingtreding van de versterkingswet onwenselijk zou zijn. Er wordt daarom in de brief aangegeven dat de regio geen bezwaar heeft tegen het later aanpassen van de wet aan de hand van deze amendementen.Na het uitkomen van het artikel ontstond het beeld dat Staghouwer deze brief had gestuurd zonder overleg met het Versterkingsoverleg Groningen (VOG).

Het debat in de Provinciale Staten

Op basis van de verklaring van gedeputeerde Staghouwer in de Staten, kunnen we als PvdA niet anders concluderen dan dat het artikel in het Dagblad van het Noorden niet volledig is geweest. Ondanks het feit dat het handelen van de gedeputeerde geen schoonheidsprijs verdient, blijkt nu dat er wel degelijk afstemming is geweest met het VOG. Ook in de bijlage van het WOB-verzoek dat was aangevraagd door het Dagblad van het Noorden, stond dat de bestuurders akkoord waren gegaan.

De voltallige oppositie heeft een motie opgesteld waarin de Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om in overleg met de bestuurders in het VOG een nieuwe brief te sturen aan minister Blok. Hierin moet hij worden verzocht om de versterkingswet uit te voeren met de twee amendementen van Kamerlid Beckerman daarin verwerkt. Net als de rest van de coalitie steunden wij deze motie en zijn blij dat gedeputeerde Staghouwer heeft toegezegd om deze brief te gaan schrijven.

We waren dan ook zeer verbaasd over het feit dat de SP-fractie na de lange en vruchtbare discussie tussen coalitie en oppositie waar de bovenstaande motie uit voortkwam, er toch nog voor heeft gekozen om een motie van afkeuring in te dienen. We steunden deze motie dan ook absoluut niet. De SP vond verder in de Staten ook geen steun voor de motie. Los van de SP-fractie stemden alle Statenleden dan ook tegen.

Voor de inwoners van Groningen

Wij zijn overtuigd van het feit dat iedereen die hier in de Staten zit, zich hard maakt voor de inwoners van de provincie Groningen. Statenleden hebben het beste met de Groningers voor, daar bestaat geen misverstand over. Het is voor ons allen de reden dat wij de politiek zijn ingegaan. Naar ons idee is het het Ministerie van EZK dat nu eens over de brug moet komen. Nu worden de pijlen gericht op de voorzitter van het VOG maar het Ministerie van EZK blijft buiten schot. Terwijl juist het Ministerie moet gaan leveren zoals al jaren wordt beloofd. De inwoners waarvoor wij het als politici allemaal voor doen, hebben recht op een snelle en goede afhandeling van het aarbevingdossier. Laat ook daar geen misverstand over bestaan.