Categorie Archief: Geen categorie

Themamiddag volkshuisvesting & duurzaamheid

Op vrijdagmiddag 6 september organiseert club Noord een themamiddag over volkshuisvesting en duurzaamheid in de stad Groningen, op de fiets zullen we in de wijken Paddepoel en Selwerd voorbeelden bekijken van initiatieven. Aansluitend vindt de opening van het politiek seizoen van de afdeling Groningen plaats, waarvoor de deelnemers aan de middag ook van harte uitgenodigd zijn.

Weet je nu al dat je erbij wilt zijn? Reserveer dan vast een plekje! Meer informatie volgt binnenkort.

Volkshuisvesting, het organiseren van betaalbare, kwalitatief goede woningen in fijne wijken is een onderwerp dat hoort bij de PvdA. De omstandigheden uit de tijden van de invoering van de woningwet kennen we gelukkig al lang niet meer, maar tot op de dag van vandaag is goede volkshuisvesting cruciaal. Een veilige, gezonde  en betaalbare woning voor iedereen is voor de PvdA altijd een belangrijk streven geweest, helaas is er in veel gemeenten tegenwoordig niet meer zoveel geld beschikbaar voor wijkvernieuwing en ook de financiën van de sociale woningbouwcorporaties zijn niet altijd toereikend. Schimmelwoningen, sociale achterstandswijken, tekorten aan sociale huurwoningen en woekerprijzen in de vrije sector zijn problemen die ook vandaag nog altijd spelen en waar wij als PvdA een antwoord op moeten hebben.

Tegelijkertijd begint de energietransitie op stoom te komen. Het biedt geweldige kansen. Voor werkgelegenheid, maar ook voor onze inwoners om regie over hun eigen energie te krijgen en te besparen op hun maandlasten. Maar we lezen ook berichten over de gevaren van energiearmoede. En daar ligt een grote opgave voor de PvdA: want hoe zorgen we ervoor dat juist de mensen met een kleine portemonnee de (financiële) voordelen plukken van de energietransitie.

In de verbinding tussen de energietransitie en wijkvernieuwing liggen interessante kansen. Deze middag willen we samen gaan kijken wat er in de traditionele gemengde volkshuisvestingswijken Paddepoel en Selwerd allemaal gebeurd op dit terrein om vervolgens de discussie aan te gaan hoe we als PvdA in het Noorden hiermee verder aan de slag kunnen gaan.

Tot 6 september!

Zij aan zij

De ellende van de gaswinning dreigt veel van onze inwoners teveel te worden. Daarom wil de PvdA dat de provincie samen met de gemeenten mensen gaat ondersteunen die vastlopen in procedures. Zo zorgen we dat alle Groningers zeker zijn van een eerlijke schadeafhandeling.

Iedereen doet mee

De PvdA vindt het belangrijk dat alle ouderen kunnen meedoen. De dikte van je portemonnee mag nooit een reden zijn dat je eenzaam raakt omdat je de bus niet meer kan betalen. Voor ouderen met alleen AOW kunnen we daarom een regeling treffen, zoals bijvoorbeeld via de Stadjerspas in de Stad.  Ouderen met een goed pensioen kunnen het OV zelf betalen. De Provincie kan samen met gemeenten oplossingen zoeken hier voor.

Verstandig bouwen

De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van een fijne, betaalbare woning. Daarom moeten er veel nieuwe koop- en huurwoningen bijgebouwd worden. Veel van onze wethouders, zoals Roeland van der Schaaf in de Stad, werken daar al hard aan. Maar op sommige plaatsen in de provincie daalt de bevolking en is er al sprake van leegstand. Daarom moeten we verstandig kiezen waar wel en waar geen extra woningen bij kunnen komen. In sommige kleine kernen moet er zeker bijgebouwd worden, op andere plaatsen is dat minder verstandig. De PvdA staat voor leefbare dorpen in de hele provincie. Daarom willen wij dat de Provincie krachtige regie voert om de woningnood aan te pakken en willen wij maatregelen om voorzieningen zoals scholen, zorg, openbaar vervoer, sport en cultuur te behouden, ook in kleine kernen.

PvdA zoekt jou!

Er zijn diverse leuke en leerzame vrijwilligers vacatures ontstaan voor het PvdA bestuur van de provincie Groningen. Dit noemen wij het Gewestelijk bestuur. Wil je meer leren en ontdekken over politieke processen, heb je een groot sociaal hart en tijd beschikbaar? Wil je je kennis en ervaring inzetten voor een sociaal en mooi Groningen? Kom ons dan versterken!

Lees verder

Gert Engelkens: “een halfuurtje maakt echt wat uit”!

De fractievoorzitter van de PvdA provincie Groningen komt op voor de treinreizigers richting Winschoten. Gert is zelf treinreiziger en pendelt regelmatig tussen Groningen en Winschoten. Dat Arriva besluit de laatste trein naar Winschoten een half uur eerder te laten rijden verbaast Gert.

Gert Engelkens: “We hebben het woord krimp altijd voor in de mond, en vinden bereikbaarheid in dat kader enorm belangrijk. We doen er ook alles aan. Als je dan hoort dat de trein een half uur eerder teruggaat naar Oost-Groningen bevordert dat deze ‘krimpaanpak’ niet”.

De PvdA Groningen zal hierover vragen stellen aan gedeputeerde Gräper.

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

« Oudere artikelen