Categorie Archief: Gewestelijke Vergadering

Gewestelijke vergadering 14 april 2018

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag 02-12- 2017 (Bijlage)
4. Vaststellen Jaarrekening 2017 (Bijlage)
5. Vaststellen Jaarverslag 2017 (Bijlage)
6. Jaarverslag Statenfractie 2017 ter informatie (Bijlage)
7. Jaarverslag Waterschappen 2017 ter informatie (Bijlage Noorderzijlvest, bijlage Hunze en AA)
8. Verkiezingen bestuursleden

U kunt zich aanmelden tot aanvang van de vergadering voor de vacatures penningmeester en drie bestuursleden

9. Vaststellen draaiboeken verkiezingen PS en WS (Bijlage PS, bijlage WS)
10. Politieke actualiteit

– Statenfractie en de Waterschappen aan het woord
– Eerste en Tweede Kamerleden
– Ambassadeurs van Waarde

Pauze

Gelegenheid tot netwerken met Statenfractie, Waterschapsfractie, Eerste en Tweede
Kamerleden en Ambassadeurs van Waarde

11. Verkiezingen

– gemeenteraadsverkiezingen
– provinciale verkiezingen
– Europese verkiezingen
– campagne

12. Rondvraag
13. Afsluiting met soep en broodje


Klik hier om de agenda te downloaden.

Gewestelijke ledenvergadering 02 december

AGENDA

 

Gewestelijke ledenvergadering zaterdag 02-12-2017 in Ons Pand van 10.00 tot 13.00 uur. Ons Pand is open vanaf 9.30 uur.

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag 08-04-2017
  Bijlage
 4. Vaststellen beleidsplan 2018
  In het beleidsplan bevinden zich het werkplan 2018 en de begroting 2018.
  De bijlagen
 5. Actiecentrum
 6. Politieke actualiteit
  – Statenfractie en de Waterschappen aan het woord
  –       Waterschappen
  –       Eerste en Tweede Kamerleden
  –       Ambassadeurs van Waarde

Pauze
Gelegenheid tot netwerken met Statenfractie, Waterschapsfractie,  Eerste en Tweede Kamerleden en Ambassadeurs van Waarde

 

 1. Campagne
  – gemeenteraadsverkiezingen
  –       provinciale verkiezingen
  –       Europese verkiezingen
  –       meer…
 2. Rondvraag
 3. Afsluiting met soep en broodje

agenda ALV 02-12-2017

verslag ALV 08-04-2017

Beleidsplan PvdA Gewest Groningen concept def.

 

 

 

 

Stukken ALV Gewest 12 november 2016

Gewestelijke Jaarvergadering zaterdag 12 november 2016 in Ons Pand, Haddingestraat 10, Groningen. Ons Pand is open vanaf 9.30 uur.

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag 16-04-2016 Klik hier
4. Vaststellen begroting 2017 Klik hier
5. Vaststellen werkplan 2017 Klik hier
6. Politieke actualiteit, de Statenfractie en de Waterschappen aan het woord

Pauze met gelegenheid tot speeddaten met Statenfractie Waterschappen en Tweede Kamerleden

7. Campagne en ledendemocratie
8. Rondvraag

Pauze met soep en broodjes

Aansluitend vindt vanaf 13.00 uur het voorcongres plaats in gezamenlijkheid met de gewesten Fryslân en Drenthe.

Stukken ALV Gewest 16 april 2016

Het Gewestelijk Bestuur nodigt u uit voor haar Gewestelijke Jaarvergadering, op zaterdag 16 april in het dorpshuis te Noordhorn. 

Hierbij de bijbehorende stukken (klik op de link, in het rood, voor het betreffende bestand):

– Agenda 16 april: agenda ALV 16-04-2016

– Verslag 21-11-2015: Verslag 21-11-2015 def.

– Jaarrekening 2015: Jaarrekening-Groningen-2015

– Jaarverslag 2015: Jaarverslag 2015 versie 1

– Politiek jaarverslag Statenfractie 2015: Politiek jaarverslag statenfractie 2015

– Voordracht kandidaat voorzitter: voordracht kandidaat voorzitter GB 2016

– Voordracht kandidaat bestuurslid: Voordracht door het Gewestelijk Bestuur voor de vacature van een bestuurslid

Stukken ALV Gewest 21 november 2015

Het Gewestelijk Bestuur nodigt u uit voor haar Gewestelijke Jaarvergadering, op 21 november in Ons Pand (Groningen).

Hierbij de bijbehorende stukken (klik op de link):
– Agenda 21 november: Agenda Gewestelijke Vergadering 21 november 2015
– Verslag vorige vergadering 25 april: Verslag Gewestelijke Vergadering 25 april 2015
– Werkplan 2016: Werkplan 2016 PvdA Groningen
– Resolutie speerpunten Gewestelijk Bestuur & Statenfractie: Resolutie speerpunten
– Toelichting resolutie: Toelichting resolutie speerpunten
– Begroting 2016: Begroting Groningen 2016

Graag tot dan!