Categorie Archief: Stad

Themamiddag volkshuisvesting & duurzaamheid

Op vrijdagmiddag 6 september organiseert club Noord een themamiddag over volkshuisvesting en duurzaamheid in de stad Groningen, op de fiets zullen we in de wijken Paddepoel en Selwerd voorbeelden bekijken van initiatieven. Aansluitend vindt de opening van het politiek seizoen van de afdeling Groningen plaats, waarvoor de deelnemers aan de middag ook van harte uitgenodigd zijn.

Weet je nu al dat je erbij wilt zijn? Reserveer dan vast een plekje! Meer informatie volgt binnenkort.

Volkshuisvesting, het organiseren van betaalbare, kwalitatief goede woningen in fijne wijken is een onderwerp dat hoort bij de PvdA. De omstandigheden uit de tijden van de invoering van de woningwet kennen we gelukkig al lang niet meer, maar tot op de dag van vandaag is goede volkshuisvesting cruciaal. Een veilige, gezonde  en betaalbare woning voor iedereen is voor de PvdA altijd een belangrijk streven geweest, helaas is er in veel gemeenten tegenwoordig niet meer zoveel geld beschikbaar voor wijkvernieuwing en ook de financiën van de sociale woningbouwcorporaties zijn niet altijd toereikend. Schimmelwoningen, sociale achterstandswijken, tekorten aan sociale huurwoningen en woekerprijzen in de vrije sector zijn problemen die ook vandaag nog altijd spelen en waar wij als PvdA een antwoord op moeten hebben.

Tegelijkertijd begint de energietransitie op stoom te komen. Het biedt geweldige kansen. Voor werkgelegenheid, maar ook voor onze inwoners om regie over hun eigen energie te krijgen en te besparen op hun maandlasten. Maar we lezen ook berichten over de gevaren van energiearmoede. En daar ligt een grote opgave voor de PvdA: want hoe zorgen we ervoor dat juist de mensen met een kleine portemonnee de (financiële) voordelen plukken van de energietransitie.

In de verbinding tussen de energietransitie en wijkvernieuwing liggen interessante kansen. Deze middag willen we samen gaan kijken wat er in de traditionele gemengde volkshuisvestingswijken Paddepoel en Selwerd allemaal gebeurd op dit terrein om vervolgens de discussie aan te gaan hoe we als PvdA in het Noorden hiermee verder aan de slag kunnen gaan.

Tot 6 september!

Eerlijk loon voor eerlijk werk

Na doorvragen van de Statenleden Brunie Batterman en Sjak Rijploeg heeft gedeputeerde Boumans Tijdens de Statenvergadering van 10 december toegezegd dat de vakbonden betrokken zullen worden bij de strijd tegen cao ontduiking bij de aanleg van de zuidelijke ringweg en andere grote projecten.

downloadWij zijn blij met de krachtige aanpak van Minister Asscher op de controle van wantoestanden op de bouwplaatsen, in de tuinbouw en in het transport. Maar het is noodzakelijk dat wij op alle fronten meestrijden tegen het tegen elkaar uitspelen van werknemers. Als bijvoorbeeld Polen onder de CAO worden betaald, betekent dat werkloosheid voor Nederlanders en onrechtvaardig laag loon voor de Polen. Maar ook goedwillende werkgevers, worden gedwongen zich asociaal te gedragen.

Daarom is de PvdA blij dat vanuit de provincie de FNV betrokken wordt bij de strijd tegen wantoestanden op dit gebied.

Het station voor de toekomst

In de Statencommissie van 3 september 2014 hebben we een flinke stap gezet om het trein- en busverkeer rond het Hoofstation en Europapark te verbeteren.
De bussen kunnen straks veel vlotter van noordoost naar zuidwest. De treinen ruiden dan ook door van Eemshaven naar Leer en van Delfzijl naar Veendam en hopelijk naar Stadskanaal.

Lees verder