Categorie Archief: Energie

In de  Provinciale Staten is op 9 oktober het startdocument van de Regionale Energie Strategie (RES) besproken. In deze strategie worden de doelstellingen van het Klimaatakkoord voor de regio Groningen uitgewerkt. Tijdens het debat diende Statenlid José van Schie, samen met GroenLinks en Partij voor de Dieren, een motie in om het college op te roepen om te streven naar tenminste 50% lokaal eigendom binnen de Regio Groningen.

Lees verder

Themamiddag volkshuisvesting & duurzaamheid

Op vrijdagmiddag 6 september organiseert club Noord een themamiddag over volkshuisvesting en duurzaamheid in de stad Groningen, op de fiets zullen we in de wijken Paddepoel en Selwerd voorbeelden bekijken van initiatieven. Aansluitend vindt de opening van het politiek seizoen van de afdeling Groningen plaats, waarvoor de deelnemers aan de middag ook van harte uitgenodigd zijn.

Weet je nu al dat je erbij wilt zijn? Reserveer dan vast een plekje! Meer informatie volgt binnenkort.

Volkshuisvesting, het organiseren van betaalbare, kwalitatief goede woningen in fijne wijken is een onderwerp dat hoort bij de PvdA. De omstandigheden uit de tijden van de invoering van de woningwet kennen we gelukkig al lang niet meer, maar tot op de dag van vandaag is goede volkshuisvesting cruciaal. Een veilige, gezonde  en betaalbare woning voor iedereen is voor de PvdA altijd een belangrijk streven geweest, helaas is er in veel gemeenten tegenwoordig niet meer zoveel geld beschikbaar voor wijkvernieuwing en ook de financiën van de sociale woningbouwcorporaties zijn niet altijd toereikend. Schimmelwoningen, sociale achterstandswijken, tekorten aan sociale huurwoningen en woekerprijzen in de vrije sector zijn problemen die ook vandaag nog altijd spelen en waar wij als PvdA een antwoord op moeten hebben.

Tegelijkertijd begint de energietransitie op stoom te komen. Het biedt geweldige kansen. Voor werkgelegenheid, maar ook voor onze inwoners om regie over hun eigen energie te krijgen en te besparen op hun maandlasten. Maar we lezen ook berichten over de gevaren van energiearmoede. En daar ligt een grote opgave voor de PvdA: want hoe zorgen we ervoor dat juist de mensen met een kleine portemonnee de (financiële) voordelen plukken van de energietransitie.

In de verbinding tussen de energietransitie en wijkvernieuwing liggen interessante kansen. Deze middag willen we samen gaan kijken wat er in de traditionele gemengde volkshuisvestingswijken Paddepoel en Selwerd allemaal gebeurd op dit terrein om vervolgens de discussie aan te gaan hoe we als PvdA in het Noorden hiermee verder aan de slag kunnen gaan.

Tot 6 september!

Geen gaswinning bij de Wadden!

Een meerderheid van Provinciale Staten stemde in met een motie met een belangrijke boodschap richting het kabinet: Groningen is solidair met andere regio’s. Het Gronings gas is geen reden zijn om andere gebieden te belasten. Gas winnen past niet meer in de huidige tijd waarin we van fossiele brandstoffen af willen, een gasafbouwplan eisen en een duurzame energievoorziening voor Nederland willen realiseren.

Lees verder

AARDBEVINGSPROBLEEM: wijzen helpt niet, aandacht eisen wel

Deze zomer schreef onze fractievoorzitter Eugenie Stolk een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden. Aanleiding was de afwezigheid van gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) bij het bezoek van vicepremier Asscher aan het aardbevingsgebied. Volgens Eikenaar had het bezoek een ‘te hoog campagnegehalte’ en zouden de Groningers toch niets opschieten met zijn aanwezigheid.

Lees verder

Het gas moet op een lager pitje

Kiezen voor een schone en groene toekomst

De afgelopen weken zijn er grote stappen gezet bij de aanpak van de mijnbouwschade en het verder terugbrengen van de gaswinning, waarbij de PvdA in de Tweede Kamer stevig heeft ingezet. Veiligheid voor de Groningers stond en staat voorop. Dat geeft een extra impuls aan een andere ambitie van onze partij: het versneld loskomen van onze gasverslaving en het omarmen van duurzame energiebronnen.

Lees verder

« Oudere artikelen