Categorie Archief: Duurzame energie

In de  Provinciale Staten is op 9 oktober het startdocument van de Regionale Energie Strategie (RES) besproken. In deze strategie worden de doelstellingen van het Klimaatakkoord voor de regio Groningen uitgewerkt. Tijdens het debat diende Statenlid José van Schie, samen met GroenLinks en Partij voor de Dieren, een motie in om het college op te roepen om te streven naar tenminste 50% lokaal eigendom binnen de Regio Groningen.

Lees verder

Themamiddag volkshuisvesting & duurzaamheid

Op vrijdagmiddag 6 september organiseert club Noord een themamiddag over volkshuisvesting en duurzaamheid in de stad Groningen, op de fiets zullen we in de wijken Paddepoel en Selwerd voorbeelden bekijken van initiatieven. Aansluitend vindt de opening van het politiek seizoen van de afdeling Groningen plaats, waarvoor de deelnemers aan de middag ook van harte uitgenodigd zijn.

Weet je nu al dat je erbij wilt zijn? Reserveer dan vast een plekje! Meer informatie volgt binnenkort.

Volkshuisvesting, het organiseren van betaalbare, kwalitatief goede woningen in fijne wijken is een onderwerp dat hoort bij de PvdA. De omstandigheden uit de tijden van de invoering van de woningwet kennen we gelukkig al lang niet meer, maar tot op de dag van vandaag is goede volkshuisvesting cruciaal. Een veilige, gezonde  en betaalbare woning voor iedereen is voor de PvdA altijd een belangrijk streven geweest, helaas is er in veel gemeenten tegenwoordig niet meer zoveel geld beschikbaar voor wijkvernieuwing en ook de financiën van de sociale woningbouwcorporaties zijn niet altijd toereikend. Schimmelwoningen, sociale achterstandswijken, tekorten aan sociale huurwoningen en woekerprijzen in de vrije sector zijn problemen die ook vandaag nog altijd spelen en waar wij als PvdA een antwoord op moeten hebben.

Tegelijkertijd begint de energietransitie op stoom te komen. Het biedt geweldige kansen. Voor werkgelegenheid, maar ook voor onze inwoners om regie over hun eigen energie te krijgen en te besparen op hun maandlasten. Maar we lezen ook berichten over de gevaren van energiearmoede. En daar ligt een grote opgave voor de PvdA: want hoe zorgen we ervoor dat juist de mensen met een kleine portemonnee de (financiële) voordelen plukken van de energietransitie.

In de verbinding tussen de energietransitie en wijkvernieuwing liggen interessante kansen. Deze middag willen we samen gaan kijken wat er in de traditionele gemengde volkshuisvestingswijken Paddepoel en Selwerd allemaal gebeurd op dit terrein om vervolgens de discussie aan te gaan hoe we als PvdA in het Noorden hiermee verder aan de slag kunnen gaan.

Tot 6 september!

Op weg naar een duurzaam Noorden


Opwekking van groene energie, het verduurzamen van huizen en bedrijven, particulieren en verenigingen die zelf energie opwekken op buurtniveau: het is een greep uit de plannen die de drie noordelijke PvdA-lijsttrekkers Jannewietske de Vries (Fryslân), William Moorlag (Groningen) en Ard van der Tuuk (Drenthe) zaterdag samen met politiek leider Diederik Samsom op het Duurzaamheidsfestival in Leeuwarden hebben gepresenteerd.

Lees verder

Geen gedoe rond waardevermeerdering

Op 5 november heeft Provinciale Staten de interim-regeling waardevermeerdering vastgesteld. Een maatregel uit het akkoord ‘Vertrouwen op herstel, Herstel van vertrouwen’. Op basis van deze regeling kunnen woningbezitters met bevingschade van € 1000 of meer een beroep doen op subsidie voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of een zuinige ketel. Een regeling waar de PvdA fractie erg blij mee is als een eerste stap. De regeling zal moeten gelden voor alle inwoners die schade hebben als gevolg van de gaswinning.

Lees verder

Stroomversnelling, voor lagere woonlasten, nieuwe banen en onafhankelijkheid van gasboeren

We hebben het al vaak gezegd vanuit de PvdA, de woonlasten voor veel mensen is te hoog en daaraan moeten en kunnen we wat doen. De techniek om de energierekening af te schaffen is er, en voor veel naoorlogse woningen tot begin jaren 80 is het ook haalbaar om ze helemaal zonder energierekening te verbouwen. Op verzoek van de PvdA werden we in de Staten bijgepraat door Jan Postema van woningcorporatie Lefier.

Lees verder