Categorie Archief: Werkgelegenheid

Fractievoorzitter Gert Engelkens was woensdagochtend tijdens de commissievergadering tevreden met, maar toch ook kritisch over de Kadernota Groningen@Work. Veel ambities en intenties uit ons PvdA-verkiezingsprogramma zijn terug te lezen, maar Gert stipte nog wel een paar belangrijke zaken aan.  Lees hier de hoofdlijnen van zijn woordvoering terug.

Lees verder

Themamiddag volkshuisvesting & duurzaamheid

Op vrijdagmiddag 6 september organiseert club Noord een themamiddag over volkshuisvesting en duurzaamheid in de stad Groningen, op de fiets zullen we in de wijken Paddepoel en Selwerd voorbeelden bekijken van initiatieven. Aansluitend vindt de opening van het politiek seizoen van de afdeling Groningen plaats, waarvoor de deelnemers aan de middag ook van harte uitgenodigd zijn.

Weet je nu al dat je erbij wilt zijn? Reserveer dan vast een plekje! Meer informatie volgt binnenkort.

Volkshuisvesting, het organiseren van betaalbare, kwalitatief goede woningen in fijne wijken is een onderwerp dat hoort bij de PvdA. De omstandigheden uit de tijden van de invoering van de woningwet kennen we gelukkig al lang niet meer, maar tot op de dag van vandaag is goede volkshuisvesting cruciaal. Een veilige, gezonde  en betaalbare woning voor iedereen is voor de PvdA altijd een belangrijk streven geweest, helaas is er in veel gemeenten tegenwoordig niet meer zoveel geld beschikbaar voor wijkvernieuwing en ook de financiën van de sociale woningbouwcorporaties zijn niet altijd toereikend. Schimmelwoningen, sociale achterstandswijken, tekorten aan sociale huurwoningen en woekerprijzen in de vrije sector zijn problemen die ook vandaag nog altijd spelen en waar wij als PvdA een antwoord op moeten hebben.

Tegelijkertijd begint de energietransitie op stoom te komen. Het biedt geweldige kansen. Voor werkgelegenheid, maar ook voor onze inwoners om regie over hun eigen energie te krijgen en te besparen op hun maandlasten. Maar we lezen ook berichten over de gevaren van energiearmoede. En daar ligt een grote opgave voor de PvdA: want hoe zorgen we ervoor dat juist de mensen met een kleine portemonnee de (financiële) voordelen plukken van de energietransitie.

In de verbinding tussen de energietransitie en wijkvernieuwing liggen interessante kansen. Deze middag willen we samen gaan kijken wat er in de traditionele gemengde volkshuisvestingswijken Paddepoel en Selwerd allemaal gebeurd op dit terrein om vervolgens de discussie aan te gaan hoe we als PvdA in het Noorden hiermee verder aan de slag kunnen gaan.

Tot 6 september!

Geen plek voor sprinkhanengedrag in Groningen!

Deze week werd bekend dat Klesch Aluminium in Delfzijl failliet is. Investeerder Klesch maakte onder deze naam in 2013 een doorstart met Aldel dat het hoofd niet meer boven water kon houden, mede door de historisch lage aluminiumprijs. Op dit moment zijn de marktomstandigheden voor aluminiumbedrijven goed. Uit bedrijfseconomisch oogpunt komt dit faillissement dan ook als een verrassing.

Lees verder

Gelijke kansen op werk

Nog te vaak zien we het in de media, mensen die moeilijk aan het werk komen omdat ze gediscrimineerd worden. Vaak gebeurt dit onbewust door diep ingebakken vooroordelen. Met anoniem solliciteren zijn er goede resultaten te behalen: goed voor de sollicitanten én goed voor de diversiteit op de werkvloer. Daarom zullen we woensdag het college vragen om het goede voorbeeld te geven en anoniem solliciteren in te voeren bij de provincie.

Lees verder

Kört voor de kop: Nú samenwerken in Oost-Groningen

Twee weken geleden publiceerden de gebiedsregisseurs Kremer en Middel de tussenrapportage Kört veur de kop, over het Akkoord van Westerlee en het tweede deel ‘Kop d’r veur’. Hierin werden een aantal haarscherpe observaties gedeeld en knelpunten benoemd. Een in het oog springend punt was daarbij het gebrek aan bestuurlijke samenwerking in Oost-Groningen.

Lees verder

Schouders eronder voor Westerlee

Afgelopen woensdag werd het rapport ‘Kört veur de Kop: een tussenbalans’ van de gebiedsregisseurs Middel en Kremer in Oost Groningen openbaar. De gebiedsregisseurs zijn in januari aangesteld om toezicht te houden op de uitvoering van het akkoord van Westerlee. In hun tussenrapport komen zij met een pittige analyse van de situatie in Oost Groningen en scherpe aanbevelingen richting de betrokkenen.

Lees verder

Ruim baan voor Oost-Groningen

Aankomende mei is het twee jaar geleden dat we als Statenfractie met een motie de aanzet gaven tot een langjarige aanpak van de werkloosheid in Oost-Groningen. Het is mooi dat ons initiatief “Ruim baan voor Oost-Groningen”  nu breed wordt omarmd. Deed de SP het eerst nog af als een “PvdA-feestje”,de verkiezingen waren in aantocht,  nu staat die partij er –  samen met andere  partijen die hier een rol voor de overheid zien weggelegd – vol achter. Partijpolitiek en kinnesinne zijn ongepast; een brede coalitie van samenwerkingspartners is noodzakelijk. Wij zijn daar klaar voor.

Lees verder

18 miljoen voor WSW in Oost Groningen!

Blij zijn we met het akkoord van Westerlee dat vanmiddag door de commissie van Zijl gesloten is. De commissie Van Zijl heeft dankzij steun van onze staatssecretaris Jetta Klijnsma samen met de provincie en acht gemeenten ervoor gezorgd dat de economie van Oost-Groningen wordt versterkt en dat er ook in de toekomst werk is voor de  mensen die nu nog zijn ondergebracht bij Wedeka en Synergon. Daartoe stelt Jetta 17,8 miljoen euro beschikbaar. 

Lees verder

« Oudere artikelen