Categorie Archief: Pact voor Oost Groningen

Kört voor de kop: Nú samenwerken in Oost-Groningen

Twee weken geleden publiceerden de gebiedsregisseurs Kremer en Middel de tussenrapportage Kört veur de kop, over het Akkoord van Westerlee en het tweede deel ‘Kop d’r veur’. Hierin werden een aantal haarscherpe observaties gedeeld en knelpunten benoemd. Een in het oog springend punt was daarbij het gebrek aan bestuurlijke samenwerking in Oost-Groningen.

Lees verder

Schouders eronder voor Westerlee

Afgelopen woensdag werd het rapport ‘Kört veur de Kop: een tussenbalans’ van de gebiedsregisseurs Middel en Kremer in Oost Groningen openbaar. De gebiedsregisseurs zijn in januari aangesteld om toezicht te houden op de uitvoering van het akkoord van Westerlee. In hun tussenrapport komen zij met een pittige analyse van de situatie in Oost Groningen en scherpe aanbevelingen richting de betrokkenen.

Lees verder

Ruim baan voor Oost-Groningen

Aankomende mei is het twee jaar geleden dat we als Statenfractie met een motie de aanzet gaven tot een langjarige aanpak van de werkloosheid in Oost-Groningen. Het is mooi dat ons initiatief “Ruim baan voor Oost-Groningen”  nu breed wordt omarmd. Deed de SP het eerst nog af als een “PvdA-feestje”,de verkiezingen waren in aantocht,  nu staat die partij er –  samen met andere  partijen die hier een rol voor de overheid zien weggelegd – vol achter. Partijpolitiek en kinnesinne zijn ongepast; een brede coalitie van samenwerkingspartners is noodzakelijk. Wij zijn daar klaar voor.

Lees verder

18 miljoen voor WSW in Oost Groningen!

Blij zijn we met het akkoord van Westerlee dat vanmiddag door de commissie van Zijl gesloten is. De commissie Van Zijl heeft dankzij steun van onze staatssecretaris Jetta Klijnsma samen met de provincie en acht gemeenten ervoor gezorgd dat de economie van Oost-Groningen wordt versterkt en dat er ook in de toekomst werk is voor de  mensen die nu nog zijn ondergebracht bij Wedeka en Synergon. Daartoe stelt Jetta 17,8 miljoen euro beschikbaar. 

Lees verder

Groei en banen door de juiste investeringen

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius was zaterdag 14 februari op bezoek in Veendam. Samen met Kandidaat-Statenlid Yvonne van Mastrigt en Oldambster wethouder Laura Broekhuizen ging zij het gesprek aan over meer én eerlijk werk in Groningen. Voor de provincie Groningen is samenwerking tussen alle bestuurslagen essentieel voor grootschalige investeringen in kennis en innovatie.

Lees verder

Zaterdag Aftrap Groningse PvdA campagne

De PvdA werkt voor Groningen. Dat doen we al jaren en dat zullen we ook na 18 maart blijven doen. Het afgelopen jaar heeft de Statenfractie zich ingespannen om de werkgelegenheidsproblemen in Oost Groningen op de kaart te zetten en met succes. De commissie van Zijl is hard aan de slag om met goede plannen te komen om deze problemen aan te pakken. Maar ondertussen zitten onze politici niet stil.

Lees verder

Ruim baan voor Oost Groningen

Tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten heeft de PvdA met succes opgeroepen tot een integrale aanpak voor de werkgelegenheid in Oost Groningen.  Onder de titel Ruim baan voor Oost Groningen werd er samen met GroenLinks, het CDA en de ChristenUnie een motie ingediend om de arbeidsmarktproblematiek in Oost Groningen te bestrijden.

Lees verder

Zaterdag samen aan de bak voor Oost Groningen!

Zaterdag 30 augustus organiseert de PvdA een Kick-off bijeenkomst in Ter Apel over de arbeidsmarktproblemen in Oost Groningen. 

Afgelopen juni kondigde de PvdA Statenfractie aan op zoek te gaan naar draagvlak voor een pact voor Oost Groningen. In navolging van het succes van de commissie Meijer in het aardbevingsgebied, vindt de Statenfractie het de hoogste tijd voor een onafhankelijke commissie om de specifieke arbeidsmarktproblemen in Oost Groningen in kaart te brengen en structureel aan te pakken. Lees verder