Categorie Archief: Waterschappen

Verkiezingsprogramma 2019-2023

Tijdens de Gewestelijke vergadering van zaterdag 15 december zijn de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2109 vastgesteld.

Klik hier voor het programma voor de Provinciale Statenverkiezingen en klik hier voor het gezamenlijke programma voor de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.

Kieslijsten zijn vastgesteld

Tijdens de Gewestelijke vergadering van zaterdag 15 december zijn de kieslijsten voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2109 vastgesteld.

Klik hier voor de kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, klik hier voor die van het Waterschap Hunze en Aa’s en klik hier voor die van Waterschap Noorderzijlvest.

 

Provincie moet meer inzetten op schoon oppervlaktewater

Jaarlijks komt 140.000 kilo medicijnafval terecht in rivieren, kanalen, beken en sloten. Met de toenemende vergrijzing en dito zorgvraag in het verschiet zal die hoeveelheid de komende jaren alleen maar verder toenemen. Bovendien komt er vanwege de (intensieve) veehouderij ook veel medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. De PvdA vindt het de hoogste tijd dat provincie en waterschappen er werk van maken om het oppervlaktewater schoon te houden.

Lees verder

Water is van iedereen

Waarom worden waterschapsbestuurders niet gewoon aangewezen ? Kennelijk leeft de politiek meer bij gemeenten en provincies dan bij waterschappen. Is dat terecht? Een simpel antwoord zou zijn, omdat water van iedereen is. Vroeger was dat anders. Toen was betrokkenheid bij het waterbestuur voorbehouden aan hen die bijzondere belangen hadden (zoals grondeigenaars, boeren, gemeenten). Tegenwoordig vinden we dat alle ‘ingezetenen’ belanghebbenden zijn. Lees verder

« Oudere artikelen