Cultuur

De PvdA wil:

  • een kwalitatief hoogstaande culturele infrastructuur met een aanbod dat aantrekkelijk is voor inwoners van onze provincie, maar dat ook bijdraagt aan het vestigingsklimaat in Groningen voor mensen en bedrijven.

  • bevorderen van cultuurparticipatie. Van jongs af aan mensen kennis laten maken met cultuuruitingen. We willen daarom laagdrempelige verbindingen leggen met bijvoorbeeld leefbaarheidinitiatieven. Kleinschalige initiatieven in de regio verdienen blijvende steun vanuit de provincie.

  • blijvende aandacht voor het culturele erfgoed. Zo is het Nedersaksisch verder als taal erkend. Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Er moet aandacht zijn voor ‘het verhaal van Groningen.’ Dit verhaal is niet vaststaand en verdient het om telkens weer opnieuw te worden verteld.

  • een sterke regionale omroep met voldoende geld van de landelijke overheid.

Cultuur: ’t verhaal van Groningen, dynamiek, oog voor kleinschaligheid
De PvdA hecht aan het culturele erfgoed van Groningen. Aan het verhaal van Groningen. Dat verhaal is geen gesloten boek, er komen telkens weer nieuwe hoofdstukken bij. Aandacht voor het culturele erfgoed van Groningen en een open blik naar buiten gaan wat ons betreft hand in hand.

Groningen en cultuur is zowel Eurosonic als de toneelvoorstelling in het dorpshuis. Wij hechten er aan dat binnen de provincie aandacht blijft voor durf en vernieuwing en tegelijkertijd ook voor de vele kleinschalige initiatieven in onze provincie.

‘ Alles van waarde is kwetsbaar’, de PvdA wil de komende periode zo min mogelijk bezuinigen op cultuur.