Dag van de Arbeid

Vandaag is de internationale Dag van de Arbeid. Op deze dag staan werknemers overal ter wereld stil bij de strijd voor eerlijke arbeidsvoorwaarden en betere arbeidsomstandigheden. De achturige werkdag en de veertigurige werkweek, doorbetaling bij ziekte of vakantie, ontslagbescherming: al deze belangrijke rechten zijn in de loop der jaren afgedwongen en dat mag gevierd worden.

Maar we staan vandaag ook stil bij wat we nog willen bereiken, de rechten die de komende jaren door ons afgedwongen zullen moeten worden. Het dichten van de loonkloof tussen man en vrouw, eerlijke en gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt en dat starters zeker kunnen zijn van een goed contract, om maar enkele belangrijke thema’s te noemen.

Arbeid is veel meer dan het verdienen van een leefbaar inkomen. Arbeid draait om zingeving, een waardevolle bijdrage kunnen leveren en het sociale contact met collega’s op een werkplek waar je je veilig voelt. Allemaal zaken waar we ons voor moeten blijven inzetten om een duurzame arbeidsmarkt te garanderen voor ons en de volgende generatie.

Zinvol en gewaardeerd werk voor iedereen met daarbij genoeg oog voor vrije tijd en ontspanning, daar zullen wij ons als PvdA voor blijven inzetten!

Pascal Roemers, fractievoorzitter PvdA Provincie Groningen