De Noordelijke zorgvisie van de PvdA

Zekerheid van goede zorgIn de avond van 1 juli is aan staatssecretaris Martin van Rijn de zorgvisie van de Statenfractie van de PvdA overhandigd. Op een CLB bijeenkomst te Assen zijn we met de staatssecretaris in gesprek gegaan. Er heerst zowel bij de Statenfractie als bij de gemeenteraden grote zorg over de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg in onze provincie. We hebben in een bijeenkomst met alle partners in het veld onze visie ontwikkeld die gefocust is op het sociaal regelen van zorg in de provincie Groningen. Vanuit de Statenfractie en verscheidene gemeenteraden zijn vervolgens PvdA-politici bezig geweest met de uitwerking van deze visie.

De provincie Zeeland kent vergelijkbare problemen als onze eigen provincie. Na het zomerreces is dan ook het plan opgevat om samen met Zeeuwse PvdA-collega’s dit onderwerp wederom op te pakken en gezamenlijk in gesprek te gaan met staatssecretaris Martin van Rijn.

De zorgvisie is digitaal op onder aan dit bericht beschikbaar of gedrukt te verkrijgen door te mailen naar info@pvdaprovinciegroningen.nl. De uitwerking is gebeurd door Joop van der Lei (fractievoorziter Appingedam), Leo Sparreboom (fractievoorzitter Delfzijl), Bert Hazeborg (raadslid Slochteren) en Grietje Uuldriks (Statenlid provincie Groningen).

2013-02-02 zorgvisie