De PvdA investeert in een leefbare provincie

Vorige maand heeft William Moorlag aangekondigd dat er in navolging van de investeringen van Winschoten en Delfzijl, de provincie ook geld vrij moet maken voor de aanpak van de centrumgemeenten Veendam, Stadskanaal, Hoogezand-Sappermeer: cruciaal voor een leefbaar Ommeland.

Vandaag lanceren we ons integrale plan voor een leefbare provincie. Gedeputeerde Marianne Besselink: “de afgelopen vier jaar hebben we grote stappen gezet om ondanks de krimp te werken aan een provincie waar het goed leven is. Dat is niet altijd even makkelijk. Ik ben blij dat de PvdA de ambitie heeft om door te gaan op de ingeslagen weg 1. flyer Williamwaarbij we gemeenten helpen bij de opgaven die voor hen ligt en we bouwen op de kracht die vanuit de mensen zelf komt”.

William Moorlag: ‘Een leefbare provincie begint bij voldoende werk. Dat blijft ook de komende vier jaar de belangrijkste opdracht voor de provincie. Daarnaast blijven we werken aan een fatsoenlijk niveau van voorzieningen. Er moet simpelweg de komende jaren structureel geïnvesteerd blijven worden in de krimpregio’s.’

PvdA investeert in een leefbare provincie