De Statenfractie weer van start!

De Statenfractie is al sinds eind augustus weer van start. Lees hier een kort verslag van de afgelopen weken.

Tweedaagse PS

Het politieke jaar begon voor de fractie al in augustus. Op woensdag 25 en donderdag 26 augustus vond namelijk de Tweedaagse plaats. Dit was een door de Provincie Groningen georganiseerde bijeenkomst in Arnhem, met workshops, lezingen en ontspannende activiteiten.

De eerste dag heeft Debat.nl een deel van het programma georganiseerd. Na een plenaire start zijn de Statenleden in groepjes uiteengegaan om aan debat technieken te werken om het debat in commissies en de Statenvergaderingen effectiever te maken.

Daarna was er ruimte voor ontspanning en konden de staten leden onder kleiduifschieten, een fietstocht maken of een meditatieworkshop krijgen. ’s Avonds was er een diner en konden statenleden onderling napraten over hun dag. De tweede dag werd er wederom in groepjes gewerkt onder leiding van Debat.nl. Daarna was er een lunchwandeling op de heide. De dag sloot met workshops over lobby, politiek handwerk & mores en effectiviteit als Statenlid. Al met al was het een boeiende en inspirerende tweedaagse, waar de fractie veel van heeft geleerd.

Stateninformatiedag en werkbezoek Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Vorige week stond de eerste Stateninformatiedag van het politieke jaar op de planning. In verschillende bijeenkomsten zijn de statenleden bijgepraat over Ring Zuid, de Omgevingswet, de klachtenprocedure en Wob-verzoeken bij de Provincie, het provinciale participatiebeleid en over de stand van zaken in het gasdossier.

Vandaag was de Statenfractie samen met de gemeenteraadsfractie van de gemeente Westerkwartier op bezoek bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier  om te worden bijgepraat over de stand van zaken, de projecten van de coöperatie en de plannen voor de toekomst. Directeur Hans Bergsma en Wobbe Reindersma hebben uitvoerig verteld over de mooie resultaten die de coöperatie heeft geboekt de afgelopen jaren, de uitdagingen die zij hebben en ook de plannen voor de toekomst. Het was een inspirerende bijeenkomst en de fractie kijkt uit naar de resultaten voor de komende jaren!