Waterschap en duurzaamheid

Welke bijdrage kunnen Waterschappen leveren aan de duurzaamheid van de samenleving?

Als geen andere organisatie in Nederland hebben Waterschappen te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Dijken moeten worden versterkt en watersystemen moeten worden aangepast om Nederland veilig en leefbaar te houden. Ook voeren de waterschappen een actief energie- en grondstoffenbeleid, waarmee zij bijdragen aan een duurzame samenleving. Er worden afspraken met de Rijksoverheid gemaakt over de bijdrage van de Waterschappen aan het tegengaan van klimaatverandering (mitigatie) en het beperken van de gevolgen (adaptatie).

Over deze ambities van de Waterschappen en alles wat u nog meer wilt weten over het klimaatakkoord tussen de Unie van Waterschappen en het Rijk kunt u komen praten met Henk Boldewijn.

Iedereen is welkom!
boldewijn-kl

Henk Boldewijn

PvdA fractie voorzitter
bestuur Noorderzijlvest

 

 

 

 

Wanneer:  Vrijdag 20 februari 2015
Plaats:      Haddingestraat 10 in Groningen
Inloop:      Vanaf 16.00 uur
Start:        16.30 uur