Debat mogelijke extra gaswinning

Op woensdag 25 mei debatteerden we in de Provinciale Staten over een mogelijke extra gaswinning in Groningen. Isolde den Haring voerde namens de PvdA het woord.

Belofte aan de Groningers

Isolde stelde dat de PvdA op het standpunt blijft staan dat wij hier iedere keer hebben ingenomen. Namelijk dat de staatssecretaris zich aan zijn belofte aan de Groningers moet houden. Op dit moment ligt er alleen nog een brief van de Gasunie en heeft de staatssecretaris daar nog geen standpunt over ingenomen. Dit lijkt ons een goed moment om nogmaals te benadrukken dat wij verwachten dat de gaswinning in oktober naar de waakvlamstand gaat. Als er problemen zijn met de stikstoffabriek is de oplossing niet meer gas uit Groningen! Gasterra heeft een probleem en niet de Groningers. Wij vinden dat de staatssecretaris dit samen met de Gasunie dit moet oplossen en niet bij de Groningers moet leggen.

Groningers in onzekerheid

Wanneer staatssecretaris Vijlbrief toch een andere keuze maakt en meer gaswinning uit het Groningenveld wel acceptabel vindt, krijgen wij de indruk dat hij alleen maar denkt vanuit ‘praktische oplossingen’. Maar dit is niet een technisch probleem wat even opgelost moet worden, zo stelde Isolde. Dit gaat over mensen, over Groningers die nog steeds iedere keer nieuwe scheuren in hun huizen zien. Die nog steeds in onzekerheid zitten over de versterking van hun woning. Veiligheid en gezondheid zijn een grondrecht van onze inwoners. Wanneer de staatssecretaris zich daar bewust van is zal hij toch begrijpen dat het verhogen van de gaswinning niet de oplossing is voor een haperende stikstoffabriek.

Motie

Samen met D66 en de VVD diende de PvdA een motie in. Hierin werden de Gedeputeerde Staten  opgeroepen om aan de regering over te brengen dat het besluit om in 2023 definitief te stoppen met de gaswinning in Groningen dient te worden gehandhaafd en dat de huidige gaswinning moet worden beperkt tot de vastgestelde hoeveelheid. Deze motie werd door de Provinciale Staten aangenomen.