Droog overstappen met zonnepanelen

PV_Soundless_FreisingAl langere tijd pleit de PvdA ervoor om transferia te overkappen om zo het reizen In het openbaar vervoer comfortabeler te maken. Door het gebruik van zonnecellen voor de overkappingen kan er tegelijkertijd een bijdrage geleverd worden aan het behalen van de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie.

Op het moment wordt er in Leek gewerkt aan een nieuw overstappunt en wordt het transferium

in Haren fors uitgebreid. Daarom heeft de PvdA in provinciale Staten het college gevraagd om belemmeringen voor het realiseren van een dergelijke overkapping zo veel mogelijk weg te nemen.

In Haren is vorig jaar een motie aangenomen om de mogelijkheden van het plaatsen van zonnecellen bij transferia te onderzoeken. Het antwoord van het college bleef echter uit. Daarom heeft Ton Sprenger, fractievoorzitter PvdA Haren eerder dit jaar nogmaals gevraagd naar de uitkomsten van dit onderzoek. Vanwege het uitblijven van antwoorden van het College zal de PvdA in Haren hier opnieuw aandacht voor vragen. De PvdA hoopt dat met de gezamenlijke inzet van gemeenten en provincie er stappen gezet kunnen worden.