Een Kindercommissaris voor Groningen!

Vandaag besprak de commissie de moties die statenleden hebben opgesteld naar aanleiding van Jongeren praten met de Staten van vrijdag 18 september.

Tijdens deze bijzondere ‘Praten met de Staten’ bespraken kinderen en jongeren uit de provincie Groningen met Statenleden de veranderingen in de samenleving als gevolg van corona. Er kwamen veel verschillende onderwerpen en punten naar voren. Alle aanwezige statenleden vonden dit een bijzonder interessante bijeenkomst. Ook leeft onder statenleden het gevoel dat het goed is om kinderen en jongeren vaker bij de provinciale politiek te betrekken.

Een van de insprekende kinderen op 18 september was kinderburgermeester in zijn eigen gemeente. Commissaris van de Koning René Paas reageerde daarop met de uitspraak dat hij nu wel een kindercommissaris miste. Onze vicefractievoorzitter Isolde is dit niet vergeten en diende vandaag een motie in. Hierin riep ze het college op om te kijken naar de mogelijkheden om een Kinder- of Jeugdcommissaris aan te stellen bij de provincie. Deze kindercommissaris geeft jeugd een stem binnen de provincie en kan betrokken worden bij ceremoniële taken van de CvdK die kinderen en jongeren aangaan. De motie werd met steun van GroenLinks, PVV, VVD, PvdD, 50Plus, en D66 aangenomen.

Isolde diende samen met Peter Gerrits van D66 ook nog een andere motie in, namelijk een oproep om jongeren te betrekken bij een campagne voor snel internet in de provincie. De uitrol van dit snelle internet loopt namelijk vertraging op doordat er te weinig mensen zijn die nu een aansluiting willen. Jongeren zouden binnen deze campagne een rol kunnen spelen om mensen zover te krijgen om een aansluiting aan te vragen zodat snel internet voor de toekomst verzekerd is. Ook deze motie werd aangenomen, met steun van D66, GroenLinks, 50Plus, PVV, Groninger Belang, ChristenUnie, en het CDA.