Eerste commissievergadering na het zomerreces

Vandaag was de eerste commissievergadering na het zomerreces. Een vergadering in nieuwe vorm, namelijk hybride. Dit betekent dat er van elke partij één woordvoerder in de statenzaal aanwezig mag zijn. Namens onze fractie hadden vandaag Pascal, Isolde en Mohn het woord. Daarmee was het voor Mohn zijn eerste commissiewoordvoering.

Zijn woordvoering ging over de startnotitie Toerisme.

Onze vrijetijdseconomie in de provincie wordt hard getroffen door de coronacrisis. Goed dat we juist in deze tijd niet bij de pakken blijven neerzitten, maar nadenken over toekomst van onze vrijetijdseconomie.

De startnotitie gaat over toerisme, recreatie en evenementen, over de vrijetijdseconomie. Mijn vraag is zou het niet beter zijn te spreken over een kadernota vrijetijdseconomie in plaats van een kadernota toerisme.

Dan nu, de vrijetijdseconomie, die is van groot belang voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in de provincie Groningen. Deze sector genereerde in 2019 ruim 18800 banen. In de wetenschap dat we deze sector niet volledig benutten, zijn er groeikansen voor banen in onze provincie. En banen hebben we hard nodig in de provincie Groningen. We onderstrepen het belang van de kadernota en zijn voor de voordracht. Graag zouden we wel een tweetal bestellingen bij de kadernota willen doen:

  • Graag zien we in de kadernota hoe het College de groei van de sector ziet en hoe deze sector wordt benut in de periode 2020-2030. Meer concreet: hoeveel banen deze groei gaat opleveren?
  • Graag zien we een goed Marketingsplan als bijlage bij de kadernota over hoe we de vrijetijdseconomie in de provincie op de kaart kunnen zetten.

Verder nog een aantal vragen:

  • We hebben 11,5 miljoen beschikbaar gesteld in het coronapakket, hoeveel van het bedrag is uitgetrokken voor de vrijetijdseconomie?
  • We begrijpen dat marketing Groningen flink moet bezuinigen. Klopt dat? En als dat klopt wat betekent dat voor de marketing en branding van onze vrijetijdseconomie?
  • De financiële positie van de Groninger Gemeenten staat onder druk, in hoeverre is dit een bedreiging voor het realiseren van een volwaardige vrijetijdseconomie in onze provincie?

Graag een reactie van de Gedeputeerde.