Energiebespaarlening en ontwikkelfonds vroegtijdige participatie

Vandaag zijn in de commissievergadering twee nieuwe provinciale regelingen besproken. Een energiebespaarlening voor mensen met een laag inkomen en een fonds voor vroegtijdige participatie bij duurzame energieprojecten. Richart Joling voerde namens de PvdA-fractie het woord.

Een energiebespaarlening voor mensen met een laag inkomen

Voorzitter, gisteren maakte mijn telefoon een hard geluid. Ik kreeg een ‘pushbericht’ van RTV-Noord voor een artikel met de kop:  ‘Energiearmoede: Noordoost-Groningen staat al in de kou, hoog risico in stadswijken’.

Energiearmoede, een onderwerp dat ik namens mijn fractie al vaker bespreekbaar heb gemaakt hier in de Staten. Mensen met weinig geld, hebben niet de mogelijkheid om hun huis goed te isoleren, waardoor er weer meer geld opgaat aan stookkosten, waardoor er weer minder geld is voor de dagelijkse levensbehoeften. Kortom een vicieuze cirkel, die moeilijk wordt doorbroken.

Ik ben dan ook verheugd dat er een energie-bespaarlening komt. Er komt voor maximaal 1000 huishoudens een lening van 2500 euro beschikbaar. Het doel hiervan; dat de netto maandlasten voor deze huishoudens onderuit gaan.

We vragen ons als fractie wel af of 1000 huishoudens helpen, een druppel is op de bekende gloeiende plaat. Daarnaast zien wij graag dat het voor Groningers eenvoudig wordt om gebruik te maken van deze regeling. Ook willen we dat er aandacht wordt besteed aan het bekend maken van deze regeling bij de doelgroep. Als dit wordt gedaan kan deze lening eraan bijdragen dat deze doelgroep uiteindelijk uit de energiearmoede komt.

Daarnaast heb ik nog een voorstel. We hebben in de provincie energiecoaches, zij doen goed werk. Wat vindt GS van de suggestie om de energiecoaches in te zetten bij dit project?

Het fonds voor vroegtijdige participatie bij duurzame energieprojecten.

We hebben al vaker gesproken over het feit dat er best wel wat ideeën zijn om inwoners te laten participeren in duurzame energieprojecten. Het ontbreken van financiën maakt dat dergelijke ideeën vaak een vroege dood sterven. Daarom is het goed om een ontwikkelfonds open te stellen. We hebben in de provincie de vereniging Groninger Gemeenten, zij kunnen goed ingezet worden om deze regeling uit te rollen. Vindt het college dat ook niet?

Besluit

De Gedeputeerde heeft toegezegd om de suggestie van de PvdA mee te nemen. Het voorstel zal als hamerstuk doorgaan naar de Provinciale Staten. Er komt een energiebespaarlening voor particuliere woningbezitters en er wordt in totaal maximaal € 4,5 miljoen uitgetrokken voor leningen voor participatie bij duurzame energieprojecten.