Geen leeftijdsgrens voor duurzaamheid

In 2013 is mede op initiatief van de PvdA in het woonakkoord de aanzet gegeven voor een fonds voor gunstige leningen voor particulieren om te investeren in verduurzaming van hun woning: het Nationaal Energiebespaarfonds. Omdat het een lening betreft zijn 75-plussers uitgesloten van deelname. Een gemiste kans. Daarom heeft de Statenfractie van de PvdA het college gevraagd om te kijken naar een garantstelling voor 75-plussers vanuit de provincie zodat ook zij hun woning kunnen verduurzamen.

Statenlid Ankie Beenen

Woordvoerder Ankie Beenen: “We willen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen in de verduurzamingsopgave, maar lang niet iedereen heeft het geld op de plank liggen het huis te isoleren of vol te leggen met zonnepanelen. Daarom heeft de PvdA zich juist zo ingespannen om het Nationaal Energiebespaarfonds in het leven te roepen. Juist mensen die het geld niet direct beschikbaar hebben, zijn gebaat bij een lagere energierekening.”

In het fonds zit 600 miljoen euro vanuit het Rijk en een aantal private partners. Door het terugbetalen van de leningen wordt het fonds steeds opnieuw gevuld zodat het geld steeds opnieuw ingezet kan worden. Tweede Kamerlid William Moorlag stelde in december al vragen aan de minister om het probleem dat 75-plussers uitgesloten worden van deze lening op te lossen. Helaas zonder bevredigend resultaat.

Ankie Beenen: “Duurzaamheid kent geen leeftijdsgrens. Ouderen hebben net zo veel recht om een bijdrage te leveren aan het klimaat en hun energierekening omlaag te brengen. De reden dat dit niet kan is dat het als een te groot risico wordt gezien dat de lening niet afbetaald wordt. Wat ons betreft is dit risico beheersbaar: het betreft geen lening voor een nieuwe auto maar voor een waardevermeerdering van de woning die niet verdwijnt na overlijden. Daarom hebben we het college gevraagd om net als in de provincie Drenthe en Overijssel garant te staan voor onze 75-plussers die willen investeren in een duurzame woning.