Gelijke kansen op werk

Nog te vaak zien we het in de media, mensen die moeilijk aan het werk komen omdat ze gediscrimineerd worden. Vaak gebeurt dit onbewust door diep ingebakken vooroordelen. Met anoniem solliciteren zijn er goede resultaten te behalen: goed voor de sollicitanten én goed voor de diversiteit op de werkvloer. Daarom zullen we woensdag het college vragen om het goede voorbeeld te geven en anoniem solliciteren in te voeren bij de provincie.

Statenlid Dominique de Haas

Statenlid Dominique de Haas: “Je wilt natuurlijk dat iemand zijn achtergrond niet uitmaakt, maar de praktijk is anders. De verhalen zijn legio. De student die geen stageplek kreeg vanwege zijn geaardheid, sollicitanten die niet uitgenodigd worden met hun eigen naam boven de brief, maar wél met hetzelfde CV met de Nederlandse naam erboven, en natuurlijk ook de 50 plussers wiens CV uit automatisme aan de kant geschoven word omdat ze te oud zouden zijn. Soms is er sprake van een verwerpelijk bedrijf dat bepaalde mensen simpelweg wil weren, maar vaker is dit niet zo. Wij hopen dat we door anoniem solliciteren in te voeren bij de provincie we iedereen een eerlijke kans geven om bij de provincie aan de slag te gaan én meer diversiteit in de organisatie te brengen: een overheidsinstelling hoort een goede afspiegeling van de samenleving te zijn.

Tijdens de Statenvergadering woensdag zullen wij een motie indienen die het college oproept om anoniem solliciteren in te voeren.