Gevolgen stikstofaanpak Provincie Groningen

Vandaag bespraken we in de Provinciale Staten het agenderingsverzoek: Gevolgen stikstofbesluit kabinet voor Provincie Groningen. De Statenleden konden op deze manier hun eerste gevoelens meegeven aan het college van Gedeputeerde Staten. Sandra Da Silva Pinto voerde namens de PvdA het woord.

Grootse opgave

Sandra stelde; ”Het startschot is gegeven. We gaan nu werk maken van het in balans brengen van de natuur met onze menselijke activiteiten. We zijn een relatief klein land waar grootse dingen gebeuren. We hebben de beste boeren, een internationale luchthaven en een Rotterdamse zeehaven die tot de wereldtop behoort. Nu wordt ons gevraagd om deze grootse opgave op te pakken.”

Vragen en aanbevelingen

Sandra had hierop volgend nog enkele vragen en aanbevelingen voor het college.

– Heeft dit plan voor stikstofbeheersing ook effect op provinciaal beleid dat nu al in ontwikkeling is zoals de omgevingsvisie?

– Wij als PvdA zouden willen dat de provincie, net als landelijk, op een integrale manier kijkt naar het stikstofprobleem en dus ook rol van de mobiliteitssector en industrie meeneemt hierin.

– Als laatste zouden we willen dat er zoveel mogelijk draagvlak wordt gevonden door goed te luisteren naar de verschillende geluiden en opvattingen van betrokken partijen en personen.

Sandra sloot af met het het college en gedeputeerde Hamster in het bijzonder, veel succes en wijsheid te wensen.