Gewestelijk Bestuur

Welkom op de pagina van het Gewestelijk Bestuur Groningen

Het bestuur bestaat uit:
Bert Dieters (voorzitter)
Francie Kaaijk (secretaris)
Richart Joling (penningmeester)
Janny-Gerda de Jonge (vice-voorzitter)
Siepie de Jong
Jesse Siegers
Jasper Oenema
Julian Bushoff

Menu website
In het menu onder ‘Gewest’ is meer informatie te vinden, namelijk:

Nieuws uit de provincie van bijvoorbeeld de Statenfractie

Wie is Wie, met meer informatie over de fractiemedewerkers, statenleden, bestuursleden en hun functie(s)

Gewestelijke vergaderingen, waar we de stukken voor de vergadering plaatsen

Thema bijeenkomsten