Gewestelijke Vergadering

Gewestelijke Vergadering
Zaterdag 30 november 2019.

Locatie: Ons Pand, Haddingestraat 10, Groningen.
Aanvang 10 uur Zaal open vanaf 9.30 uur

Gastspreker: Lector Willem Foorthuis

Verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen werkt in een andere wereld dan veel van ons. Zijn gebiedscoöperatieve model vindt internationale weerklank en zijn experiment in het Westerkwartier werd inmiddels veelvuldig gelauwerd.

Foorthuis ziet de Groninger plattelandseconomie als een derde wereldeconomie. De regio is steenrijk en was altijd richtinggevend in Nederland en daarbuiten. De regio omsluit een kennisbubbel van internationale allure in de stad en kijk waar we staan. Sectoraal uiteengevallen, niet innovatief met een onduidelijke toekomst.

Foorthuis ziet perspectief in ketens, verwaardingsclusters en de bouw van kennis ecosystemen waarin stad en land verbonden worden. De herbouw van de regionale voedselketen in Groningen is daar een klinkend voorbeeld van.

Maar wederom is de internationale belangstelling voor voedselketen en de coöperatieve verbanden groter dan de waardering in de eigen regio. Foorthuis lijkt inderdaad wel een kind van een andere wereld dan de onze.