Investeringsagenda Ring Blauwestad

Vandaag besprak de Statencommissie de Investeringsagenda Ring Blauwestad. De PvdA is blij met deze ontwikkelingen! Pascal Roemers voerde namens de PvdA Statenfractie het woord.

Het college is van plan om ruim 1,2 miljoen uit het REP-ZZL budget toe te kennen aan het project Investeringsagenda Ring Blauwestad. Dit project moet de ruimtelijke ontwikkeling in en rondom Blauwestad verder op gang brengen. Allereerst is het goed te constateren dat het goed gaat, meer dan goed zelfs. Ook nu weer record aan verkoop van woningen en kavels. Het doel van de provincie en gemeente Oldambt is duidelijk: versterken van de economie en verbeteren van de leefbaarheid.

Het gebied moet naast draagvlak een toeristisch recreatieve meerwaarde hebben. Dat heeft het, maar het heeft de potentie om dit nog verder uit te bouwen. Daarmee levert het ook extra werkgelegenheid op en zorgt het voor mooie leefomgeving waar het goed wonen, leven en recreëren is. Dit zal ook bijdragen aan het draagvlak onder de inwoners voor de verdere ontwikkelingen.

Pascal

Wat net zo belangrijk is dat de zogenoemde ring hier ook profijt van heeft. Juist dorpen zoals Finsterwolde, Beerta, Midwolda en Oostwold kunnen goed meeliften op het succes van Blauwe Stad. Met goede fiets- en wandelpaden en het mooie gebied de Tjamme tussen Finsterwolde en Beerta is er nog genoeg ruimte voor ontwikkeling. Dit kan indirect en direct een bijdrage opleveren aan de leefbaarheid van de dorpen. Kortom, de PvdA is blij met deze investeringsagenda. Het is een mooie stap, die ook aansluit bij het bestuursakkoord dat eerder gesloten is tussen de Provincie en de gemeente Oldambt. We zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en kijken uit naar de resultaten, zeker op het gebied van werkgelegenheid!

© Foto Blauwestad.nl