Kadernota 2021-2025 en Voorjaarsmonitor 2021

Vandaag besprak de Statencommissie de Kadernota 2021-2025 en Voorjaarsmonitor 2021. Onze financieel specialist Mohn Baldew voerde namens onze fractie het woord.

De PvdA is tevreden met de ambities die het college heeft op het gebied van welvaart, welzijn en een gezonde toekomst. We zijn blij om te lezen dat het college werkgelegenheid en duurzame economische ontwikkeling als pijlers ziet om dit te bewerkstelligen. Dit stemt de PvdA-fractie tevreden.

De coronapandemie is nog steeds bezig, maar we zien in de stukken helaas niet in hoeverre deze pandemie (structurele) effecten heeft op de diverse programma’s van de provincie. Ook niet of deze juist kansen biedt. Daarnaast missen we ook een uitgebreide oorzakenanalyse van de chronische onderbesteding door de provincie. Kortgezegd, er blijft teveel geld op de plank liggen. We hadden dit geld uit kunnen geven ten behoeve van de provincie.

Verder vinden we het een goede zaak dat er aandacht wordt besteed aan de Griffie. We gaan ervanuit dat er in de begroting 2022 een definitieve oplossing voor de Griffie komt. Zodat hun belangrijke ondersteunende werk kan worden voortgezet. Hierbij geven wij de Griffie graag een compliment. Ondanks de krappe bezetting, was de ondersteuning de afgelopen jaren ontzettend goed!

Gezien de ambities voor de toekomst en de beschikbare middelen vinden we het een goede zaak dat het college een Co-financieringsfonds gaat oprichten. Hiermee stellen we onder andere het beschikbare bedrag van 330 miljoen uit het Just Transition Fund veilig en kunnen we veel Rijks- en Europese middelen binnenhalen.

Tenslotte zijn we nog niet uitgepraat over de ideale omvang van het stamkapitaal. We zouden graag verschillende opties uitgewerkt zien om de ideale omvang vast te kunnen stellen.