Kört voor de kop: Nú samenwerken in Oost-Groningen

Twee weken geleden publiceerden de gebiedsregisseurs Kremer en Middel de tussenrapportage Kört veur de kop, over het Akkoord van Westerlee en het tweede deel ‘Kop d’r veur’. Hierin werden een aantal haarscherpe observaties gedeeld en knelpunten benoemd. Een in het oog springend punt was daarbij het gebrek aan bestuurlijke samenwerking in Oost-Groningen.

Fractievoorzitter Eugenie Stolk
Fractievoorzitter Eugenie Stolk

De Partij van de Arbeid deelt de conclusies van de tussenrapportage en heeft eerder opgeroepen om partijpolitiek en persoonlijke verschillen te parkeren,  in het belang van kansen voor Oost-Groningen.

Ook heeft de PvdA-statenfractie vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over hoe zij haar rol ziet in dit proces.

De PvdA wenst dat GS zich achter de aanbevelingen van het rapport schaart en hierin een stimulerende, faciliterende rol op zich neemt. Met, als het nodig is, ook enige druk. Want onder druk wordt immers alles vloeibaar.

In dat licht betreurt de PvdA statenfractie het dat het college van GS nog niet formeel heeft gereageerd op de tussenrapportage, maar wel op het onderwerp is ingegaan in de installatievergadering van de nieuwe Commissaris van de Koning René Paas.

De PvdA hoopt dat deze uitspraken de zaak niet op scherp zetten en blijft oproepen tot een

gezamenlijke inzet van alle betrokken bestuurders, raadsleden, Statenleden, van alle politieke richtingen.

Samen voor Oost-Groningen, van Kört veur de kop naar Kop d’r veur!