Maidenspeech Mohn Baldew Vrijetijdseconomie

Mohn Baldew mocht zojuist zijn maidenspeech houden over de Strategische Visie Vrijetijdseconomie 2021-2030. Lees hieronder zijn maidenspeech terug.

Voorzitter, het creëren van banen ligt mij als sociaal democraat dicht aan het hart. En banen, die heeft onze mooie provincie hard nodig. En het wordt tijd dat we onze mooie provincie ook slijten aan toeristen en bezoekers.

Ik heb in de Statencommissie aangegeven dat ik deze strategische visie: “Vrijetijdseconomie als bijdrage aan de Brede Welvaart”, een van de beste voordrachten vind in mijn korte periode als statenlid in de provincie. Hierbij geef ik het college een compliment met de visie. Maar we hebben ook een zorg. en we hopen dat het college deze zorg net zo waardeert als onze complimenten. Met de uitvoering van deze visie kunnen we voor meer banen zorgen. Ook meer banen voor onze jonge generatie. We vinden 24.000 banen in 2024 een mooi streven, een acceptabel resultaat! We zien de vrijetijdseconomie als een toekomstige banenmotor!

Daarnaast verwachten we dat uitvoering van deze  visie een bijdrage levert aan de brede welvaart en leefbaarheid in onze mooie provincie. Dit zijn voor ons eveneens belangrijke speerpunten.

Kansrijke sector

Voorzitter, de vrijetijdseconomie is een  kansrijke sector. Juist deze tijd laat zien dat mensen graag in Nederland op vakantie gaan en onze regio biedt veel vellige en verantwoordelijke mogelijkheden hiertoe!  Hoewel deze sector nog niet volledig benut is zien we mooie resultaten. De groei van het aantal banen en de toeristische overnachtingen in Groningen zijn hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit zijn mooie resultaten die verwachtingen scheppen voor de toekomst. Deze verwachtingen zien wij graag uitkomen. Hiervoor zijn naast het jaarlijkse budget ook het realiseren van de koppelkansen van belang. De jaarlijkse budgetten en de koppelkansen zijn van belang om de ambities uit deze strategische visie te kunnen realiseren.

Koppelkansen

Over deze koppelkansen hebben we enige zorgen. We vinden het een goede zaak dat in deze visie integraliteit centraal staat. De koppeling van de vrijetijdseconomie met andere sectoren. Dit levert koppelkansen, die samen met het jaarlijkse budget nodig zijn om het uitvoeringsprogramma te realiseren. Echter zijn deze koppelkansen niet uitgewerkt. Zo is een logische koppeling tussen de Vrijetijdseconomie met Groningen@Work niet gemaakt. Dit terwijl beide zoveel gemeen hebben. De vrijetijdseconomie gaat over economie, toerisme, recreatie en werk. Groningen@Work gaat over de toekomstig bestendigheid van de economie, ondernemerschap en werk. Beide hebben een looptijd tot 2030.

Digitale transitie is een speerpunt bij Groningen@Work en digitale transitie is hard nodig om de vrijetijdseconomie te positioneren en goed op de kaart te zetten. Kortom beide hebben zoveel gemeen en zijn nog niet gekoppeld. Hier zitten nadrukkelijke koppelkansen!

Motie

Voorzitter, laat het duidelijk zijn, de PvdA vindt het belang van het realiseren van koppelkansen voor de vrijetijdseconomie is groot. Zonder deze koppelkansen kunnen we de voorgenomen ambities niet realiseren. En kunnen we onze ambities met betrekking tot banengroei, de leefbaarheid en brede welvaart niet of niet voldoende realiseren. Gezien dit strategisch belang die de koppelkansen naast het jaarlijkse budget inneemt dienen we daarom, samen met het CDA, een motie in.

Dit voorzitter, om zeker te zijn, dat de vrijetijdseconomie de banenmotor wordt die onze provincie nodig heeft.