Maidenspeech Richart Joling

Vandaag mocht Richart, ondanks dat hij al een tijd Statenlid is, z’n maidenspeech houden. Hij sprak bij het onderwerp Voornemen oprichting stichting ‘Warmtetransitie Centrum Groningen (WTCG).

Voorzitter, In de crisisjaren ’30 werd in het uiterste zuiden van onze provincie de arbeiderswijk Burgemeester Beinsdorp gebouwd, een dorp waar de inwoners zelfvoorzienend konden wonen, met grote tuinen voor het verbouwen van voedsel, een schuurtje voor een zwientje en fruitbomen voor de vitamines.

In dat arbeidersdorpje met ruim 400 inwoners ben ik opgegroeid. Een uniek dorpje met mooie huizen en grote tuinen. Een dorpje waar veel inwoners aan verknocht zijn. Mijn vader had een redelijk betaalde baan in de bouw en mijn moeder was huisvrouw. We hadden het goed thuis, mij ontbrak het aan niets maar om ons heen was het wel anders. Er was veel werkloosheid in de 80er jaren, de meeste buurjongens hadden slechte schoenen, afgedragen kleding en geen speelgoed. Het was voor de meeste inwoners in mijn jeugd een moeilijke tijd met veel armoede.

De hoofdmeester van de plaatselijke lagere school Cees Oosterhof, raadslid voor de PvdA, was mijn grote voorbeeld, in die jaren streed hij voor verbetering van de arbeiders. Door hem ben ik politiek actief geworden en het idee dat ik hier nu in de Statenzaal sta, deels ook namens Burgemeester Beinsdorp, doet wel wat met mij.

Anno 2020 heerst nog steeds armoede in Beinsdorp, veel mensen hebben wel een baan maar vallen onder de werkende armen. Voor een groot deel komt dat ook door energiearmoede, de huizen zijn onderhand een kleine 100 jaar oud maar zeker niet afgeschreven door de unieke bouwstijl en ligging. Maar wel energieverslindend. Iedereen stook met een eigen keteltje of houtkachel z’n huis warm, terwijl er misschien wel betere oplossingen zijn.

De warmtetransitie kan een belangrijke rol spelen bij het duurzaam verwarmen van huizen in het bebouwde gebied en het tegengaan van energie-armoede. In de zomer kan warmte worden geproduceerd en kan de warmte worden opgeslagen om het voor de winterperiode te gaan gebruiken. Warmte opslaan kan met de huidige technieken erg goed en is redelijk eenvoudig. We laten veel warmte op dit moment onbenut zoals;
– Restwarmte die vrijkomt bij de industrie
– Door de netwerkcapaciteit-problemen stokt het retour leveren van de zonne-energie, deze zonne-energie kan goed gebruikt worden om deze om te zetten in warmte en deze op te slaan.
– Bij het opwekken van waterstof gaat veel energie verloren, dit is vooral warmte, deze
zouden we kunnen opvangen en gebruiken voor de warmtetransitie.

Kortom veel ideeën om te kunnen gebruiken voor de warmtetransitie en daarom vindt de PvdA het een goede zet om de stichting “Warmtetransitie Centrum Groningen” op te richten zodat er een versnelling kan komen ten behoeve van de warmtetransitie, zodat de inwoners van onze provincie hiervan kunnen profiteren. De Partij van de Arbeid spreekt haar wens uit om ook zo snel mogelijk pilots te starten daar waar de nood het hoogst is, zodat niet alleen ons klimaat er beter van wordt maar ook de inwoners van de provincie en uiteindelijk ook die van Burgermeester Beinsdorp.