Meer banen voor Groningen

PvdA lanceert Plan van de Arbeid. Vandaag hebben we het Plan van de Arbeid gepresenteerd voor meer banen in de provincie Groningen. Met versnelde en extra investeringen willen we de ontwikkeling van de regionale economie stimuleren.

Dat willen we met het onderstaande pakket aan maatregelen realiseren. Bovendien komt er een betere aansluiting van het regionaal onderwijs op de arbeidsmarkt. En roepen we op tot gerichte investeringen in Oost-Groningen waar relatief veel mensen langdurig aan de zijlijn staan.

Lijsttrekker William Moorlag licht toe: ‘Het economisch herstel is ingezet, nu is het zaak af te maken waar we aan zijn begonnen: werken aan meer banen voor de provincie Groningen. Niemand is er bij gebaat om langdurig werkloos thuis te zitten. Daarom komt de PvdA voor de verkiezingen op 18 maart met een Plan van de Arbeid om de regionale werkgelegenheid te stimuleren.’

De plannen komen een dag voor het bezoek van minister van financiën Jeroen Dijsselbloem. Hij gaat vrijdag in Huis de Beurs in de stad Groningen in gesprek met kiezers over hoe dit kabinet een bijdrage levert aan het economisch herstel. ‘Ook in de provincie dragen we ons steentje bij’, aldus Moorlag. Concreet betekent dit volgens hem het volgende:

1. De provinciale investeringen in infrastructuur (zoals de verdubbeling van de N33 Zuidbroek – Appingedam en de spoorlijn Veendam – Stadskanaal) moeten versneld worden uitgevoerd. De investeringsmiddelen zijn er en de bouw schreeuwt om werk.

2. Meer stageplaatsen in stad en Ommeland, om jongeren een betere startkans te geven en onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. ROC’s en bedrijfsleven moeten dat in Groningen met steun van de provincie uitwerken. De provincie moet zelf een voorbeeld geven en meer stageplaatsen beschikbaar stellen.

3. Betere kansen voor mensen met een arbeidshandicap in vooral Oost Groningen. Onder leiding van de Commissie Van Zijl werken rijk, provincie en gemeenten samen aan een plan om de WSW om te bouwen naar een structurele en toekomst vaste werkvoorziening voor mensen met een arbeidshandicap die ook oog heeft voor de lange termijn. De PvdA eist van het rijk inzet van extra geld voor de uitvoering van de plannen van de Commissie Van Zijl.

4. Het vakmanschap in ere herstellen. Het meester-gezelsysteem zoals we dat kennen in Duitsland dient voor ons als inspiratie: vakmensen geven hun kennis door aan de nieuwe lichting. De combinatie van werken en leren geeft vooral tweedekansers een perspectief op een baan.

5. De groei van de Eemshaven stimuleren met extra investeringen om de Eemshaven uit te laten groeien naar dé uitvalsbasis voor de offshore windenergie. Bouw en onderhoud van offshore windturbines levert de komende jaren duizenden banen op. Voor de bouw van meer datacenters moet extra bedrijventerrein worden bestemd.

6. Voorkomen van een brain-drain door meer hoogwaardige industrie aan ons te binden. Actief de boer op om bedrijven naar Groningen te halen. Een voorbeeld is een vestiging van het toponderzoeksinstituut ECN in de Eemsdelta.

7. Groningen moet, in navolging van de Mainport Amsterdam/Rotterdam en de Brainport Eindhoven, de status van Energyport krijgen: de regio krijgt met voorrang middelen voor investeringen en innovatie van de kansrijke sterk groeiende energie-economie.

8. Krimpgebieden ontzien bij de herschikking van alle rijksdiensten. Zo is bij de sluiting van gevangenissen het complex in Ter Apel met meer dan 500 arbeidsplaatsen behouden gebleven.

9. De provincie stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor bedrijfsfinanciering aan het Economic Board. Daarmee kunnen bedrijven, vooral in het MKB, extra gaan investeren en banen scheppen in het gaswinningsgebied. De PvdA eist dat het rijk of de NAM daar ook geld beschikbaar voor stelt. Daarnaast wil de PvdA dat de provincie meer Kredietunies gaat financieren. Deze nieuwe organisaties verstrekken aan kredieten aan bedrijven die, ondanks goede investeringsplannen, bot vangen bij de banken.

10. De PvdA stimuleert toerisme in de provincie, met gerichte inzet langs de Waddenkust, Westerwolde en het Westerkwartier. Dat betekent meer werk voor het fijnmazige net van kleine ondernemers, kunstenaars en de creatieve sector. De wierde Weiwerd bij Delfzijl is een voorbeeld van een locatie waar een bundeling van dit type bedrijvigheid zal worden ontwikkeld. Het bestemmingsplan wordt daarop aangepast.