Mobiliteit

De PvdA wil:

  • De aanleg van de Regiotram in een geïntegreerd systeem met treinen en bussen.

  • Dat het stelsel van transferia rond de stad moet worden uitgebreid.

  • De realisatie van de passagierstreinverbinding naar Veendam. Verlenging van het tracé richting Stadskanaal (en daar achterliggend Emmen) is aan de orde bij voldoende reizigersaanbod en een sluitend te maken exploitatie.

  • Doortrekking van de passagierstrein van Roodeschool naar de Eemshaven.De opwaardering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl moet worden afgesloten met een nieuwe zeesluis bij Delfzijl.

  • Het aantal wandel- en fietspaden uitbreiden. Op forenzenroutes moet een snel fietspad worden gerealiseerd.

  • Een betere ontsluiting van de Eemsdelta door verdere verdubbeling van de N33 van Zuidbroek tot de N360 (Appingedam / Delfzijl) en verbetering van de doorstroming op de N360.

  • Voor het overige: vooralsnog geen aanleg van nieuwe wegen.

Mobiliteit; prioriteit bij duurzaam vervoer

De prioriteit van de PvdA ligt bij een uitgekiend systeem van openbaar vervoer. Het openbaar vervoer moet betrouwbaar, punctueel en snel zijn om het een volwaardig alternatief voor de auto te laten zijn. In de afgelopen jaren is het aantal bus- en treinreizigers sterk gegroeid, op sommige spoorverbindingen zelfs met meer dan 40 procent.

De PvdA wil dit voorzetten en het openbaar vervoer verder uitbreiden en alle vormen ervan zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten. Dat zal ertoe bijdragen dat voorkomen wordt dat het wegennet rond de Stad dichtslibt. En het maakt de voorzieningen in de Regionale centra beter bereikbaar vanuit de dorpen. De provincie ontvangt van het Rijk een budget voor het openbaar vervoer. De PvdA dringt er bij de landelijke overheid op aan dat de gelden voldoende blijven om onze ambities voor het openbaar vervoer te blijven waarmaken.

De PvdA kiest voor een scherpe regierol voor de provincie in het openbaar vervoer.
Wij zetten ons in voor wijziging van de landelijke aanbestedingsregels. De PvdA wil langere contractperiodes en meer regie bij de overheid. Dat biedt zekerheid voor passagiers en de werknemers van de openbaar vervoerbedrijven.

Behalve het openbaar vervoer is ook de fiets een duurzaam middel om het autoverkeer te beperken en de wegen te ontlasten. Het stelsel van fietspaden moet worden verbeterd en uitgebreid. Zowel forenzen als toeristen en recreanten profiteren hiervan.

In de komende jaren moeten bestaande knelpunten in het autowegennet worden opgelost en op gang gezette projecten worden uitgevoerd. Daarna is het af en willen we geen nieuwe wegen meer in de provincie aanleggen.