Mogelijke verhoging gaswinning Groningen

Vandaag werd in de Provinciale Staten gesproken over een mogelijke verhoging van de gaswinning in Groningen. Isolde den Haring voerde namens de PvdA het woord.

Geen extra gas uit de Groninger Bodem

Voorzitter, laat ik beginnen met ons standpunt in één zin: geen extra gas uit de Groninger bodem!

Toen ik las dat de minister een verdubbeling van de winning voor dit gasjaar verwacht was ik verbijsterd. Begrijpen ze dan in den Haag nog steeds niet welk leed hier in Groningen is veroorzaakt door de gaswinning? Ligt Groningen zo ver van Den Haag dat niet doorkomt dat dit een dagelijkse last is voor onze inwoners? Hoe kan dat terwijl verschillende Kamerleden dit iedere keer onder de aandacht brengen? Of wil de minister het gewoon niet weten, sluit hij bewust zijn ogen voor het leed van de Groningers? We hebben het niet over gas of over geld, we hebben het over mensen die nog steeds dagelijks in onzekerheid leven over de toekomst van hun woning, de basis van hun bestaan.

Daarom voorzitter, was ik blij met de snelle actie vanuit de Groninger overheden en was ik trots toen ik u bij Nieuwsuur duidelijk het standpunt hoorde verkondigen dat ik hier ook probeer te verwoorden: geen extra gas uit Groningen, waarbij geld geen issue mag zijn. Duitsland wint zelf laagcalorisch gas, laat ze dus zelf hun eigen gaskraan wat verder open zetten. En als dat de rijksoverheid geld kost, dan is dat maar zo. Anders zit Duitsland er dadelijk warmpjes bij, maar staat Groningen weer in de kou.

Neem verantwoordelijkheid om bestaande problemen op te lossen

En nu we het toch over geld hebben, wil ik graag nog een opmerking maken richting den Haag. Het heeft ons zeer verbaasd dat er in het regeerakkoord niets wordt gezegd over extra geld voor de versterking terwijl de problemen nog lang niet opgelost zijn. De minister wil met het grootste gemak de winning verhogen, maar neemt onvoldoende verantwoordelijkheid om de bestaande problemen op te lossen. Laat staan dat hij wat zegt over de gevolgen van een verdubbeling van de winning dit jaar. Meer gas winnen in Groningen betekent meer bevingen en dus wordt het weer onveiliger voor onze inwoners. Dat is onacceptabel.

Het tijdspad van de minister

Daarnaast zou ik heel graag willen dat de minister ons uitlegt hoe hij het tijdpad ziet. Hij geeft aan voor 1 april een definitief besluit te willen nemen, terwijl dan de koudste maanden van het jaar al achter ons liggen en dus de meeste winning ook. Pas wanneer de minister zijn besluit heeft genomen kunnen wij een juridische procedure in gaan. Door de termijnen die daarbij van toepassing zijn zal dit op z’n vroegst maanden later bij de Raad van State liggen. Dan is het kwaad al lang geschied. Daarom een dringende oproep aan de minister: neem ons serieus, luister naar onze zorgen en zorg dat wij ook via de formele weg ons recht kunnen halen zo lang dat nog relevant is. Want achteraf in het gelijk gesteld worden, daar hebben we niks aan. Gas kan niet terug gepompt worden de bodem in.

In Groningen geen communicatietrucjes

Dan nog een laatste opmerking voorzitter. Wij zien de minister een balletje opgooien, door verdubbeling van de winning te noemen, dan weer terugkrabbelen door te zeggen dat het misschien toch niet nodig is. Wij zien hierin een vooropgezet plan. De minister heeft een goede communicatie adviseur die denkt te weten hoe je de Groningers moet bespelen. Maar deze adviseur ziet één ding over het hoofd: men noemt ons Groningers ‘kort voor de kop’. Dat klopt. Wij zijn direct. We zeggen waar het op staat. Deed de minister dat ook maar, want dit soort communicatietrucjes zijn wij hier in Groningen niet van gediend!

Dus samenvattend: wij verwachten van de minister dat hij zich aan zijn belofte houdt en alleen extra gas wint in een extreem koude winter.