Motie Steun voor vluchtelingenkinderen

De Statenfractie van de PvdA was gisteren mede-indiener van de motie ‘Steun voor vluchtelingenkinderen’. Klik verder voor inhoud van de motie en de bijbehorende woordvoering van ons Statenlid Pascal Roemers

In de Provinciale Staten van Groningen is woensdag een motie aangenomen die het college van Gedeputeerde Staten oproept om de regering middels een brief steun te vragen voor de gemeenten die vluchtelingenkinderen opvang willen bieden. De motie is ingediend door GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SP en PvdD en kreeg ook steun van D66.

Pascal verwoordde onze steun voor de motie als volgt:

Voorzitter,
Het is in coronatijd hartverwarmend om te zien hoe we elkaar in deze maatschappij helpen. Solidariteit, waar wij als PvdA voor staan, blijkt in tijden van crisis een welkome eigenschap die we moeten koesteren. We zijn er voor onze ouderen en kwetsbare inwoners en hebben met elkaar respect getoond richting alle zorgmedewerkers. Maar de crisis is niet alleen van Groningen, niet van Nederland, zelfs niet van Europa. Deze crisis treft ons mondiaal. Solidariteit gaat wat betreft de PvdA daarom ook verder dan de provincie.

Onder erbarmelijke omstandigheden zitten ruim 2500 weeskinderen vast in Lesbos. In het kamp in Lesbos leven kinderen in een broeinest, een plek daar waar als corona daar om zich heen grijpt de gevolgen niet te overzien zijn. Waarom niet helpen, waarom deze kinderen niet de kans geven om te overleven? Wij willen dat iedereen zeker is van een veilig thuis en een veilige omgeving om te wonen en te leven.

Wij gaan er misschien niet over, maar we vinden er wel wat van. Daarbij hebben we het Rijk nodig, zodat Nederland net als andere landen haar verantwoordelijkheid neemt. Wat wij kunnen doen? Compassie tonen en meedenken samen met de gemeenten om met de staatssecretaris te komen tot een oplossing.

Daarom zijn wij mede-indiener van deze motie.
Tot zover voorzitter.

Motie Steun aan vluchtelingenkinderen
Provinciale Staten 27 mei 2020.

Constaterende dat:

 • In het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos vluchtelingen al jaren in zorgelijke omstandigheden leven, waarbij de positie van alleenstaande kinderen inmiddels erbarmelijk is geworden;
 • Deze kwetsbare kinderen in de kampen geen onderwijs krijgen, ontoereikende toegang tot medische zorg hebben, en het slachtoffer worden van misbruik en mensenhandel;
 • Griekenland een noodkreet heeft gedaan aan EU-lidstaten om kwetsbare kinderen op te vangen en inmiddels elf Europese landen hieraan gehoor hebben gegeven;
 • Hulporganisaties als Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, en het Christelijk Noodhulpcluster opgeroepen hebben tot het opvangen van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland;
 • De Nederlandse regering zich terughoudend opstelt om deze kinderen in Nederland op te vangen;
 • Verschillende Groninger gemeenten hebben verklaard deze oproep wel te steunen en zich bereid hebben gevonden om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen;

 

Overwegende dat:

 • De Provincie medeverantwoordelijk is voor goed bestuur van onze gemeenten en een faciliterende en controlerende rol heeft in het ondersteunen en uitvoeren van de taakstelling van de gemeenten;
 • Verschillende Nederlandse provincies de regering al namens hun gemeenten opgeroepen hebben de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland mogelijk te maken;

Roepen het college van GS op:

 • In Den Haag een klemmend beroep op de regering te doen om compassie te tonen en haar standpunt omtrent opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen te heroverwegen;
 • Dit te bekrachtigen door een brief aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mevrouw Ankie Broekers-Knol te sturen;
 • Middels deze oproep steun te verlenen aan de positie van de bereidwillige Groninger gemeenten omtrent de opvang en huisvesting van deze kinderen;

en gaan over tot de orde van de dag