Nieuwe gezichten op concept kandidatenlijsten

Vandaag presenteert de Partij van de Arbeid de top van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Voor deWaterschappen en de Provinciale Staten zijn de verkiezingen maart volgend jaar, tegelijk.

De kandidaatstellingscommissie stelt de enthousiaste en sociaal betrokken Tjeerd van Dekken als lijsttrekker voor. Naast Tjeerd stelt de commissie enthousiaste kandidaten voor die op diverse wijze hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Bij de eerste acht op de lijst staat nieuwkomer Isolde den Haring op plek twee, Statenlid Gert Engelkens op drie, Jose van Schie op vier, Richart Joling op vijf, statenlid Romke Visser op zes, Mohn Baldew op zeven en Pascal Roemers op acht.

Voor het waterschap Noorderzijlvest wordt het AB – lid Herman Beerda als lijsttrekker voorgesteld, nieuwkomer Janny Gerda de Jonge op plek twee, op plek drie Eisse Kruidhof en op plek vier Jelle Veenstra.

Voor het waterschap Hunze en Aa’s wordt het DB- lid Fien Heeringa als lijsttrekker voorgesteld, het AB-bestuurslid Engbert Hofstra op plek twee, op plek drie Kees de Graaf en op plek vier Theo Sieling.

Gewestelijk voorzitter Bert Dieters: “Met deze lijsten willen wij als PvdA laten zien dat wij pal staan voor onze sociaal democratische waarden. Lijsten van ervaren en nieuwe sociaaldemocraten uit verschillende delen van de provincie en provincies (Groningen en Drenthe) daar waar het de waterschappen betreft. Op 15 december hebben de leden het laatste woord. Als PvdA gaan we met deze kandidaten met vol vertrouwen de verkiezingen in maart tegemoet.”

Klik hier voor de kandidatenlijst voor Provinciale Statenverkiezingen.
Klik hier voor de kandidatenlijsten voor de Waterschapsverkiezingen.